21 Şubat 2024, Çarşamba 20:59:48

DHMİ'nin yeni oluşumuna 8 dernekten ortak açıklama

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTK-Sen), Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) Başkanı Doğan Yiğit'in açıklamalarınaDHMİ’de faaliyet gösteren 8 dernekten ortak cevap verildi.
  • Bölünse de; seyrüseferde bir dil puanı alamadan, bir nöbet tutmadan yillarca maaş alanlardan da,isletmenin domine ettiği idari tarafta liyakat ve meşruiyet zaaflı, dil bilmez, personelin ortalama profilinin altında kalan müdürlerden de, müdürümcülerden de, kurtulamayacaksınız.
  • Kendini KARTAL sanan KARGALAR Kargaların özelliklerinden biri yiyecekleri için her yolu deneyebilirler Kargalar fırsatçı ve yaratıcı olma eğilimindedir ve hayatlarını kolayca devam ettirmek amacıyla yeni beslenme stratejileri geliştirmeye yatkındır. Bir tür karganın balığını kendi yakaladığı ve balığı yakınına çekmek için tuzak yem olarak başka yiyecekler kullandığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda diğer hayvanlardan ve hatta imkanları olan durumlarda insanlardan dahi yiyecek çalabilirler. Çok görmemek gerek
  • Biladerim tazminat almak için gel bize, biz sana en güzelinden tazminat aldırırız.
  • Şimdi %30 havacılık tazminatı alan kurumun ne hissettiğini anladınız mı?
  • DHMI ozellestirilmelidir Sertifikasyonlari ve eğitimler pilotaj gibi veya araç kullanma belgesi gibi özel olarak veya sivil havacilik denetimli herkese açık olmalı Eğitimleri alıp başarılı olanlar çalışabilmeli Böylece daha verimli gerçekten işini layıkıyla yapanın çalıştığı salla başını al maaşını zihniyeti ortadan kalkar özel sektörün Hava trafik kontrolünü Ais i Teknik birimleri Apronu İtfaiyeyi daha az personelle daha düşük maliyetle isleterek daha başarılı olacaktır Sertifikasyonlar herkese açılmalıdır!!! Nasıl ki herkes belgesini alıp plot olarak çalışabiliyorsa Hava limanlarindada bütün birimlerde gerekli sertikayi alanlar calisabilmelidir
  • Kurumun vizyonu ve kurumda çalışanların (hepsi değil tabi) vizyonsuzluğu. DHMİ gibi bir kurumun bu halde olması acı verici.
  • Atsep denilen uluslararası geçerliliği olmayan bir sertifika nasıl kıymete bindi böyle? Bir de atsep personeli atsepler felan diyerek etiket yapıyorlar ya güldürüyorlar, elektronikçisin sen kardeşim...
  • Bu kadar rahat teknik personel masa başı teknik personel ölürmü bir hizmetlinin yapacağı işi yapıyor zaten bütün işi teknik destek yürütüyor ozaman aş olsun bitsin
  • Kurumu ikiye bölelim hava seyrüsefer kısmını Katar'a verelim işletme kısmını da BAE`ne verelim böylelikle herkes rahatlasın.
  • Bence bir an önce dhmi aş olsun

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı ve İşletme Daire Başkanlığı birimlerini birbirinden ayırarak ikiye böleceği iddiaları üzerine DHMİ'de faaliyet yürüten 8 dernekten açıklama yapıldı. 

Apron Memurları Derneği, Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği, Havacılık Teknik Elemanları Derneği, Havacılık Elektriği Teknik Elemanları Derneği, Havacılık Mekaniği Teknik Elemanları, Havalimanları Ulaştırma Çalışanları Derneği, Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar Derneği ve ARFF Derneği'nin ortak açıklaması şöyle;

Bir dernek yetkilisi tarafından televizyon programında kurumumuzun yapılandırılmasına ilişkin yapılan talihsiz açıklamalar ile başlayan süreçte bir kısım STK tarafından da söz konusu açıklamaya destek amacı ile yayımlanan ifadeler ile 57 havalimanında emniyetli ve kesintisiz sürdürülmekte olan havalimanı işletmeciliğinin yalnızca ticari niteliğe indirgenerek itibarsızlaştırılmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle konu ile ilgili tarafımızca ortak açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.

Kuruluşumuzun Ana Statüsü ile belirlenen amaç ve faaliyet konuları ise; Sivil Havacılık faaliyetlerinin gereği olan; hava taşımacılığı, havalimanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer hizmet ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamaktadır.

DHMİ Ana Statüsü ile belirlenen faaliyet alanları incelendiğinde, hava trafik/seyrüsefer hizmet ve kolaylıklarının işletilmesinin tıpkı havalimanı işletiminin diğer unsurları gibi sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olarak kuruluşumuz tarafından yerine getirilen işletme faaliyetleri olduğu açıkça görülmektedir. Kuruluşumuz hizmetlerinin neredeyse tamamını oluşturan, hatta ismini veren “işletme” kavramının sistematik bir biçimde değersizleştirmeye çalışılması aslında havalimanlarında yürütülen operasyonun yani işletme hizmetlerinin bir parçası olarak hava trafik kontrolörlerini, havacılık bilgi yönetim uzmanlarını temsil ettiğini ifade eden oluşumların kendini imha etme çabasından başka bir şey değildir.

Kuruluşumuz tarafından başarı ile ifa edilen;

·         Altyapı, tesisler ve insan kaynağı da dahil olmak üzere Hava Tarafının çeşitli bileşenlerini ve bu bileşenlerin oluşturduğu operasyonel sistemin ulusal ve uluslararası Havacılık İşletme Hizmetleri ve İdari Çalışanlar tarafından yönetimi,

·         Havalimanlarının Emniyet Yönetiminde ihtiyaç duyulan sistematik yaklaşımının oluşturularak etkili bir emniyet yönetimi sisteminin uygulanması,

·         Bir havalimanındaki uçak yer operasyonlarıyla ilgili çeşitli riskleri ve tehlikeleri ve bunların nasıl etkili bir şekilde yönetilebileceğinin planlanması,

·         Havalimanı Acil Durum Yönetiminin ana hatlarını belirlemek ve havalimanlarının hava tarafı acil durumlarına hazırlanması,

·         Hava tarafı operasyonlarıyla ilgili temel çevresel etkileri belirlemek ve bu etkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi,

·         Herhangi bir yasa dışı girişime karşı önceden müdahalede bulunmak ve yolcuların güvenle seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla uçaklara tehlikeli ve patlayıcı madde girişinin engellenmesi havacılık güvenliğinin sağlanması; sıfır hata ile her türlü kesici, delici ve patlayıcı maddenin ileri teknolojiye sahip cihazlar ile tespit edilmesi, takibinin ve denetiminin yapılması,

·         Havalimanları, kule, hava seyrüsefer sistemlerinin ve radar istasyonlarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması,

·         Görsel ve radyo seyrüsefer yardımcılarının (ILS-Aletli İniş sistemi, AGL-Pist Özel Aydınlatma Sistemleri vb.) kurulumu, bakımı, onarımlarının yapılması,

·         ICAO dokümanlarına göre ATSEP lisans derecesi olarak belirlenen enerji (dağıtım, UPS ve jeneratör acil durum vb.), iklimlendirme (klima) ve veri işleme sistemlerinin havalimanlarının ve seyrüsefer istasyonlarının tamamında işletimi,

·         Havalimanlarımızda kontrol kulesinde çalışan ATC tarafından ilgili elektrik-elektronik kontrol, izleme, haberleşme vb. sistemler yardımı ile hava araçlarının manevra sahasında, apronda, yaklaşmada; emniyetli, verimli ve düzenli hava trafik akışının sağlanması,

·         Havalimanlarımızın trafiğe açık olabilmesi uçak ve yolcu güvenliğinin sağlanmasına yönelik ARFF tarafından verilen Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) hizmetleri,

·         Uçuş operasyonlarının emniyetli biçimde sürdürülebilmesini teminen yapılan vahşi hayat ve kuşla mücadele, karla mücadele faaliyetleri

Gibi alanında uzman ve nitelikli personel olan işletme, elektrik, makine, çevre, elektronik, apron, emniyet yönetim, güvenlik, ATC, AIM, ARFF ve diğer birimler tarafından seyrüsefer hizmeti yanında havalimanlarımızda Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Eklerine göre (ICAO Annexes and Docs) verilen hizmetlerin (airport operations) tamamı uçuş can ve yer emniyetini sağlamaya yönelik işletme hizmetleridir.

Havayolu ulaşımının ayrılmaz parçaları olarak hem havalimanı operasyonlarını yürütmek hem de hava trafik hizmetlerini sağlamakla görevli kuruluşumuz havacılık sektörüne yön vermektedir. Her ne kadar ilgili STK aslında kendilerinin de içinde olduğu havalimanı işletme hizmetlerinin stratejik nitelikli ve emniyet odaklı olduğunu yok sayarak ticari bir faaliyet gibi göstermeye çalışsa da havalimanı işletme hizmetleri uluslararası standartlar ve düzenlemelere göre yürütülen ve devlet politikası gereği emniyetli bir şekilde havayolu ulaşımını sürdürmeye yönelik kuruluşumuz tarafından sağlanan bir kamu hizmetidir.

Geçmişten günümüze talihsiz açıklamalarıyla bilinçli bir şekilde yukarıda sayılan faaliyetleri yürüten ve birbirinden başarılı projelere imza atan kuruluşumuzun bugüne kadar vermiş olduğu hizmetleri değersizleştirmeye çalışarak sadece kendi menfaatleri doğrultusunda hizmetlerin ayrıştırılması ve kuruluşumuzun bölünmesini gündeme getirmenin havacılığa bir katkısı olmayacağı aşikardır.

Havacılık tarihinin sayfaları bir zincirin halkaları gibi ahenkli ve bütün şekilde gerçekleştirilmesi gereken operasyonların, prosedürlerin aşırı özgüvenle hataya sevk edecek biçimde ele alındığı örnekler ile doluyken sadece kendi yaptığı işi önemli görerek uçuş operasyonlarının emniyetini tehlikeye atmak pahasına ve havacılık emniyetine yönelik alınan tedbirleri yürütülen tüm kritik operasyonları ticari nitelikte bir faaliyet olarak görmek bencilce bir yaklaşımdır. Kuruluşumuzun tüm birimleri ile ayrılmaz bir bütün olduğu ve kurumsal bütünlüğe zarar vermeden çalışmalarını çalışanların huzur ve gayretleriyle sağladığı unutulmamalıdır.

Ayrılma / bölünme heveslisi olup, ülke ve millet menfaatleri yerine bir zümrenin menfaatlerine odaklanan bir kısım STK ve şahısların bakış açısı ile ticari faaliyetlere odaklanarak bakılacak olursa eğer, “havalimanı işletmesinin yanı sıra İNGILTERE, AVUSTRALYA VB. ÜLKELERDE SEYRÜSEFER HİZMETİNİN DE ÖZEL TİCARİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜĞÜ" gerçekliği de iddia edilen uluslararası örneklerin aksi yönde uluslararası örnekler olarak ifade edilebilir.

Bizler, gerek ülkemizin jeopolitiği gerek çevremizde yaşanılan gelişmeler dikkate alındığında, gerçekten ülke ve millet menfaati açısından terminal hizmetleri haricinde hiçbir hizmetin özel sektör eliyle yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Kritik önem ve güvenlik hassasiyeti taşıyan kamusal hizmetlerin özel sektör eli ile yürütülmesinin nasıl riskler yaratabileceği yakın zamanda ülkemizde yaşanan olaylar düşünüldüğünde daha iyi anlaşılabilecektir."

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

DHMİ'nin yeni oluşumuna 8 dernekten ortak açıklama

Yorumlar Tüm Yorumlar (137)

Tek sayıların ikiye bölümünden kalan bir insanı ~ 2 ay önce
Bölünse de; seyrüseferde bir dil puanı alamadan, bir nöbet tutmadan yillarca maaş alanlardan da,isletmenin domine ettiği idari tarafta liyakat ve meşruiyet zaaflı, dil bilmez, personelin ortalama profilinin altında kalan müdürlerden de, müdürümcülerden de, kurtulamayacaksınız.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
felsefe ~ 1 ay önce
Doğru kurtulamayız. "Bu tipler/durumlar var diye toplumsal ahlak bozuktur" denilemez, ama "toplumsal ahlak bozuk olduğu için bu tipler/durumlar vardır" denilebilir
cereyancı ~ 2 ay önce
Kendini KARTAL sanan KARGALAR Kargaların özelliklerinden biri yiyecekleri için her yolu deneyebilirler Kargalar fırsatçı ve yaratıcı olma eğilimindedir ve hayatlarını kolayca devam ettirmek amacıyla yeni beslenme stratejileri geliştirmeye yatkındır. Bir tür karganın balığını kendi yakaladığı ve balığı yakınına çekmek için tuzak yem olarak başka yiyecekler kullandığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda diğer hayvanlardan ve hatta imkanları olan durumlarda insanlardan dahi yiyecek çalabilirler. Çok görmemek gerek

Yanıtla

Kalan karakter 1000
cereyancı ~ 2 ay önce
Biladerim tazminat almak için gel bize, biz sana en güzelinden tazminat aldırırız.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Ltac ~ 2 ay önce
Şimdi %30 havacılık tazminatı alan kurumun ne hissettiğini anladınız mı?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ÖZEL ~ 2 ay önce
DHMI ozellestirilmelidir Sertifikasyonlari ve eğitimler pilotaj gibi veya araç kullanma belgesi gibi özel olarak veya sivil havacilik denetimli herkese açık olmalı Eğitimleri alıp başarılı olanlar çalışabilmeli Böylece daha verimli gerçekten işini layıkıyla yapanın çalıştığı salla başını al maaşını zihniyeti ortadan kalkar özel sektörün Hava trafik kontrolünü Ais i Teknik birimleri Apronu İtfaiyeyi daha az personelle daha düşük maliyetle isleterek daha başarılı olacaktır Sertifikasyonlar herkese açılmalıdır!!! Nasıl ki herkes belgesini alıp plot olarak çalışabiliyorsa Hava limanlarindada bütün birimlerde gerekli sertikayi alanlar calisabilmelidir

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Vizyon ~ 2 ay önce
Kurumun vizyonu ve kurumda çalışanların (hepsi değil tabi) vizyonsuzluğu. DHMİ gibi bir kurumun bu halde olması acı verici.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Hss ~ 2 ay önce
Atsep denilen uluslararası geçerliliği olmayan bir sertifika nasıl kıymete bindi böyle? Bir de atsep personeli atsepler felan diyerek etiket yapıyorlar ya güldürüyorlar, elektronikçisin sen kardeşim...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kolaysa ~ 1 ay önce
E kardeş kolaysa olsana. Kurumun içini bilmezsin birde uluslararası için fikir beyan etmişsin ki gülmek az olur kahkaha atılır dediklerine. Şükür Elektronikçiyiz biz, Sen dernek ve olcayın çarptığı zavallı elektrikçilerden olmalısın ki kuyruğun fena açıtmış. Oku Elektronik bitir, ATSEP olda gel konuş beboş
Memo ~ 2 ay önce
Bu kadar rahat teknik personel masa başı teknik personel ölürmü bir hizmetlinin yapacağı işi yapıyor zaten bütün işi teknik destek yürütüyor ozaman aş olsun bitsin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Taşeron Elektrik ~ 1 ay önce
Elektrik taşeronlar ile yürütüyor her işi ama çene yapmaya gelince doçent gibi habire yazıyor. Bitti o günler
Bolelim ~ 2 ay önce
Kurumu ikiye bölelim hava seyrüsefer kısmını Katar'a verelim işletme kısmını da BAE`ne verelim böylelikle herkes rahatlasın.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Cilgin ~ 2 ay önce
Bence bir an önce dhmi aş olsun

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000