23 Mart 2021, Salı 13:40:31

Çelebi Hava Servisi'nde Genel Kurul Zamanı

Türkiye'nin en köklü yer işletmesi kuruluşlarından Çelebi Hava Servisi, Olağan Genel Kurul'un yapılacağı tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu.
  • Hollanda dan, ABD den ortaklar katiliyor mi?

Türkiye'nin en köklü yer işletmesi kuruluşlarından Çelebi Hava Servisi, Olağan Genel Kurul'un yapılacağı tarihi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu.

Çelebi'den yapılan açıklamada olağan genel kurul tarihi 15 Nisan 2021 olarak belirtildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirilmde şöyle denildi;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Mart 2021 tarihinde;

2020 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır."

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2020 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları
8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
10 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
11 - 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - 2020 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması
15 - Dilek, temenniler ve kapanış

Çelebi Hava Servisi'nde Genel Kurul Zamanı

Facebook Yorum

Yorumlar

Yurtdisi ortaklar ~ 3 yıl önce
Hollanda dan, ABD den ortaklar katiliyor mi?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000