29 Mayıs 2015, Cuma 07:50:43

DHMİ'den kontrolör ilanı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alımı yapacağını duyurdu.
  • kurum içi aim memuru alımı da olsa keşke
  • "Artık sıktı" diyorsun, İstanbula gelme, Burada iş zor, Sıkılırsın.
  • Anadolu universitesi mezunlari yillardir doguya (uzak doguya) ataniyor. Artik yeter bizim sucumuz ne ? İstanbula 20+7 ankaraya 10 muglaya 5 trabzona 5 erzuruma 5 stajyer kontrolor yollarken bir tane bile asistan yollamiyorunuz. Hic adil degil. Okuldan mezun olasimiz gelmiyor. Bize acilan kontenjanlar yine şaşırtmadi bizi hakkari sirnak siirt. Vicdan sahibi olun biraz.
  • Eleman ihtiyaciniz olabilir ama bunu ankara uzerinden yapmayin artik kabak tadi verdi. Ankaranin ihtiyaci yokmu saniyorsunuz .meslektasiz meslektas..yeter yaw..
  • hava trafik hizmetleri derhal özelleştirilmeli. aksi takdirde türkiyenin sivil havacılık sektörü tehlikeye girecek.
  • 27 yaşından gün almamış olmak şartı olmasa başvurabilirdim bu yaş sınırı çok düşük 30 olmalı
  • Askeri hava trafik kontrolörüyüm,ingilizcem süper,KPSS 90,Türkiye'de 3 tane askeri ,sivil uçuşları(yoğun havayolları seferleri dahil) olan meydanda görev yaptım,şu lisans işimizde gerçekleşsede sivil hayat geçip göreve devam etsek( askerlik sıktı artık).sevgiler,saygılar....
  • istanbul a 20 personel..kurs bitmeden onların da tayinlerini yaparlar ankara ya. istanbul kan Ağlasın. nasilsa kimsenin umrunda degil

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, asistan ve stajyer hava trafik kontrolörü alımı yapacağını duyurdu. Şartları ve sınavla ilgili detaylara yer verilirken, kontrolörlerin nerelerde istihdam edileceğine de yer verildi.

İşte yapılan açıklama:

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

-Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 10 adet.

-Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 05-06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan atama ile personel alınacaktır.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,

a)T.C. vatandaşı olmak,

b)4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

c)ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tradresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d)Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

e)İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f)Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,

a)T.C. vatandaşı olmak,

b)Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 05/10/2015 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (05/10/1989 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c)4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ç) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tradresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

d)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

e)İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f)Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

g)Son başvuru tarihi itibariyle, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

-Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

-Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

-Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu'nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 08/06/2015- 22/06/2015 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a)Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,

b)4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,

ç) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar)

d)Aday Başvuru Formu.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a)Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla),

b)T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

c)Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyan,

ç) Adli sicil kaydı beyanı,

d)4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e)ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 10 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için),

f)Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)

g)Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)

h)Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için) ı) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için)

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU :

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 08/06/2015 tarihinde başlayacak ve 22/06/2015 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER HAVA TRAFİK

KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

ALIM YAPILACAK YERLER

ASİSTAN

HV.TRF.KONT.

STAJYER HV.TRF.KONT

ADIYAMAN HAVALİMANI

2

AĞRI HAVALİMANI

1

2

ATATÜRK HAVALİMANI

20

ATATÜRK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

7

BİNGÖL HAVALİMANI

2

DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI

2

ELAZIĞ HAVALİMANI

1

2

ERZİNCAN HAVALİMANI

2

ERZURUM HAVALİMANI

5

GAZİANTEP HAVALİMANI

2

HAKKARİ YÜKSEKOVA HAVALİMANI

1

2

HATAY HAVALİMANI

3

HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ (ANKARA)

10

IĞDIR HAVALİMANI

1

2

KARS HARAKANİ HAVALİMANI

2

KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI

1

1

MARDİN HAVALİMANI

2

MİLAS BODRUM HAVALİMANI

5

MUŞ HAVALİMANI

1

2

NEVŞEHİR-KAPADOKYA HAVALİMANI

2

ORDU GİRESUN HAVALİMANI

1

SİNOP HAVALİMANI

1

SİİRT HAVALİMANI

1

3

SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI

1

2

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI

2

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI

1

2

TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI

1

4

TRABZON HAVALİMANI

5

TOKAT HAVALİMANI

1

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI

2

TOPLAM

10

100

DHMİ'den kontrolör ilanı

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (9)

kurum içi aim ~ 5 yıl önce
kurum içi aim memuru alımı da olsa keşke

Yanıtla

Kalan karakter 1000
i phone 11:04'e ~ 5 yıl önce
"Artık sıktı" diyorsun, İstanbula gelme, Burada iş zor, Sıkılırsın.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Anadolu Universitesi ~ 5 yıl önce
Anadolu universitesi mezunlari yillardir doguya (uzak doguya) ataniyor. Artik yeter bizim sucumuz ne ? İstanbula 20+7 ankaraya 10 muglaya 5 trabzona 5 erzuruma 5 stajyer kontrolor yollarken bir tane bile asistan yollamiyorunuz. Hic adil degil. Okuldan mezun olasimiz gelmiyor. Bize acilan kontenjanlar yine şaşırtmadi bizi hakkari sirnak siirt. Vicdan sahibi olun biraz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
istanbul reklamlari ~ 5 yıl önce
Eleman ihtiyaciniz olabilir ama bunu ankara uzerinden yapmayin artik kabak tadi verdi. Ankaranin ihtiyaci yokmu saniyorsunuz .meslektasiz meslektas..yeter yaw..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
air trafik ~ 5 yıl önce
hava trafik hizmetleri derhal özelleştirilmeli. aksi takdirde türkiyenin sivil havacılık sektörü tehlikeye girecek.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ne demek simdi bu? ~ 5 yıl önce
Elinizde bir bilgi varsa paylasin sektörün tehlikeye girmesine yol acacak.Yoksa çamur at izi kalsın politikasının bir ürünü olacak yorumunuz.Bu kadar özveri ile çalışan meslek grubunu töhmet altinda bırakmayın.
Stajyer ATCo ~ 5 yıl önce
27 yaşından gün almamış olmak şartı olmasa başvurabilirdim bu yaş sınırı çok düşük 30 olmalı

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 5 yıl önce
Askeri hava trafik kontrolörüyüm,ingilizcem süper,KPSS 90,Türkiye'de 3 tane askeri ,sivil uçuşları(yoğun havayolları seferleri dahil) olan meydanda görev yaptım,şu lisans işimizde gerçekleşsede sivil hayat geçip göreve devam etsek( askerlik sıktı artık).sevgiler,saygılar....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Android Uygulaması ~ 5 yıl önce
istanbul a 20 personel..kurs bitmeden onların da tayinlerini yaparlar ankara ya. istanbul kan Ağlasın. nasilsa kimsenin umrunda degil

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000