01 Temmuz 2010, Perşembe 15:24:59

ÇELEBİ'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Çelebi Hava Servisi, şirketin yönetim kadrosunda değişikliğe gidildiğini açıkladı.
  • murat nursel talha göksel ve daha niceleri...onlar atanacak tabi ben mi atanacam daha yükselir onlar göğe de yükselir.. çelebi yaa çelebi..
  • zihniyet değişmedikten sonra yönetici değiştirsen ne yazar.ilkbaharda personel al ,sonbaharda at.her yıl aynı rezalet ama başta işçi sendikaları olmak üzere kimseden tık yok.inşallah birgün birilerinin başını yakmazlar.
  • kapanıyormuydu ? : D :D
  • Hani kapanıyordu ?

Çelebi hava Servisi'nden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan açıklamada; başta şirket Genel Müdürü Samim Aydın olmak üzere çok sayıda yöneticinin görev pozisyonlarının değiştiği duyuruldu.

Buna göre genel müdürlük görevinde bulunan Samim Aydın, Ayrupa ve Türkiye Yer Hizmetleri Başkanlığı görevine getirildi. Aydın'dan boşalan Genel Müdürlük koltuğuna ise Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Talha Göksel getirildi.

İşte Çelebi'den SPK'ya yapılan açıklama;

1. Şirketimizin istikrar içinde büyümesi, mevcut iktisadi gücünün korunması /geliştirilmesi ve yurt içi ve/veya yurt dışında şirketimiz ya da şirketimiz iştirak/bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yürütülen faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesini teminen yeni bir organizasyonel yapılanmaya gidilmesine ve bu çerçevede 01 Temmuz 2010 tarihi itibariyle;

Şirketimiz Genel Müdürü S.Samim Aydın'ın büyük ortağımız Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") bünyesinde oluşturulan ve Holding'in Türkiye ve Avrupa'daki iştirak ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yürüttüğü havaalanı yer hizmetleri faaliyetlerinden sorumlu olacak "Avrupa ve Türkiye Yer Hizmetleri Başkanlığı" görevine atanması nedeniyle yerine şirket Genel Müdürü olarak halen operasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Talha Göksel'in atanmasına,

Şirketimizde mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten H.Tanzer Gücümen'in Holding bünyesinde oluşturulan ve Holding'in Türkiye ve Yurtdışındaki iştirak ve bağlı ortaklıklarının mali işlerinden sorumlu olacak "Mali İşler Başkanlığı" görevine atanması nedeniyle yerine Şirketimiz mali işlerinden sorumlu Genel Müdür'e bağlı yönetici olarak Mali İşler Müdürü Fuat Aşıcıoğlu'nun vekaleten atanmasına,

Şirketimizde Teknik ve Lojistik Direktörü olarak görev yapmakta olan Ahmet Arıkan'ın Holding bünyesinde oluşturulan ve Holding'in Türkiye ve Yurtdışındaki iştirak ve bağlı ortaklıklarının satın alma işlerinden sorumlu olacak "Teknik ve Lojistik Direktörü" görevine atanması nedeniyle Şirket organizasyonu içerisinde yer alan Teknik ve Lojistik Direktörlüğü pozisyonunun iptal edilmesine,

Bağlı ortaklığımız Celebi Ground Handling Hungary Kft ("CGHH") Genel Müdürü Atilla Korkmazoğlu'nun Holding bünyesinde oluşturulan ve Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları vasıtasıyla Uzakdoğu ülkelerinde yürüttüğü havaalanı yer hizmetleri faaliyetleri, Holding'in bağlı ortak ve iştirakleri ile ilgili bilgi destek ve iş geliştirme hizmetlerinden sorumlu olacak "Uzakdoğu Yer Hizmetleri ve Bilgi Destek Hizmetleri Başkanlığı" görevine atanması nedeniyle yerine şirketimizin halen Türkiye yer hizmetleri faaliyetlerinden sorumlu Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Osman Yılmaz'ın atanmasına,

Şirketimizin Türkiye yer hizmetleri (operasyon) faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür'e bağlı "Operasyon Direktörlüğü" görevine halen İstanbul İstasyonu Başmüdürlüğü görevini yürüten Murat Nursel'in atanmasına,

2. Yukarıda belirtilen şirket organizasyonunda yapılan değişiklikler dahilinde 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi hükümleri ve Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların; aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Şirketimiz imza yetkililerinin müşterek imzaları ile yapılmasına,

* Talha Göksel (Genel Müdür)

* Fuat Aşıcıoğlu (Mali İşler Müdürü)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün münferit imzaları ile veya aşağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı şirketimiz imza yetkililerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yapılmasına,

* Talha Göksel (Genel Müdür )

* Murat Nursel (Operasyon Direktörü)

* Serhat Erten (İnsan Kaynakları Direktörü )

* Fuat Aşıcıoğlu (Mali İşler Müdürü)

* Deniz Bal (Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi)

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin ilgili madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; payları İMKB'nda işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Kırımlı'nın Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak görevlendirilmesi nedeniyle bu göreve 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren halen Şirketimiz Bütçe ve Finansman Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaya hak kazanmış bulunan Deniz Bal'ın atanmasına

Aynı Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olarak halen Şirket Genel Müdürü'ne bağlı görev yapmakta olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip Özgür Eren'in tam zamanlı yönetici personel olarak bu görevini sürdürmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ÇELEBİ'DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Facebook Yorum

Yorumlar

Misafir ~ 12 yıl önce
murat nursel talha göksel ve daha niceleri...onlar atanacak tabi ben mi atanacam daha yükselir onlar göğe de yükselir.. çelebi yaa çelebi..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
zihniyet değişmedikten sonra yönetici değiştirsen ne yazar.ilkbaharda personel al ,sonbaharda at.her yıl aynı rezalet ama başta işçi sendikaları olmak üzere kimseden tık yok.inşallah birgün birilerinin başını yakmazlar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
kapanıyormuydu ? : D :D

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 12 yıl önce
Hani kapanıyordu ?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000