25 Mayıs 2014, Pazar 08:20:29

'HAVALİMANI TAKSİSİ DERHAL KALDIRILMALI'

Sözcü yazarlarından Ege Cansen, Atatürk Havalimanı'nda daha fazla gelir etmek maksadıyla yanlışlar yapıldığını ifade ederek, kaliteden ödün verildiğini yazdı.
  • Amerika'da bir havaalanında kısa süreli kalışların 75 cent (1.5 TL) olduğunu gözümle gördüm. Bu sayede kimse yolcu beklemek için terminal önünü işgal etmiyor, yollar kapanmıyor, ceza da yazılmıyordu. Aklın yolu bir ama hazret-i rant müsaade etmez ki.
  • Birde elhamdülüllah müslümanim der, sorarsan. Müslümanlikta hak var haram var. Bunlarin ne bicim din anlayisi var, anlamiyorum. Yaziklar olsun.
  • AHL'de heryer balik istif, herkes ust uste, ozellikle transit bolgeden gidis katina cikislarda izdiham yasaniyor, kontuar,guvenlik kontrolu,pasaport kontrolu vs kuyruklar had safhada ve cok az polis calisiyor ,tuvaletler,bekleme salonlari yetersiz,free shoplar yer darligindan o kadar yolcunun rahatca alisveris yapmasina engel oluyor ayni sey kafeler icinde gecerli, restorant ve kafeler cok pahali, otopark da oyle, arkadasin dedigi gibi seritleri maganda taksiciler, ozel araclar,tur otobusleri,valeler paylasmislar trafik felc, bunlari dusunerek otobuslerin vs giris,vikis yapabilecegi dogru duzgun otopark yapmamislar , cogu yerde kisa sureli beklemelr icin bekleme cepleri varken bizde o da yok yine kisa sureli arac parki icin bile otoparka para odeniyor, alana gelen ve giden yollarin ustu acik otopark olmus hem kazalara davetiye cikiyor hem de goruntu prestij acisindan hic hos degil, ortalikta 2-3 tane trafik polisi ya var ya yok o da buyuk sorun, anli sanli tav yoneticilerine duyurulur!
  • Gecen gun turistin birini bakirkoye 200 tlye goturdum diye ovunen sofere yahu ayiptir gunahtir biz o fiyata almanyadan buraya getiriyoruz deyince bizimle bir derdin varsa in arabadan cevabini aldim
  • Dishatlar gelisin onunde 2 serit havaalani taksiye ayrilmis.2 serit toplu tasima araclarina ayrilmis.kalan 3 seritin birisi yine havaalani taksi ve valelere ayrilmis.kalan iki seritten tum ichat gelen dishat gelen trafik arti taksiyle veya ozel aracla getirilen insanlar lutfen bir yer bulurlarsa durup inebiliyor.7 seritin 5 i atil kapasite. .. bir de haklilar dovecekler. ..
  • AHL TAKSİ ÜLKEMİZİN EN KÖTÜ TAKSİ İŞLETMESİDİR.REHABİLİTE EDİLMESİ ŞART...TAKSİCİLERİN YAKIN MESAFE ( MERTER-ATAKÖY-ZEYTİNBURNU-AVCILAR-BAKIRKÖY) E GİTMEK İSTEYEN MÜŞTERİLERİ BİR DÖVMEDİKLERİ KALIYOR.BİN TANE LAF SÖYLÜYORLAR UTANMASALAR ÜZERİNE BİRDE KÜFÜR EDECEKLER...TAV OTOARKI İSE TÜRKİYENİN EN PAHALI - EN KAZIK OTOPARKlARINDAN BİRİ.İSTANBUL VALİLİĞİNİN TAV OTOPARKA VE AHL TAKSİ MAFYASINA BİR DUR DEMESİ LAZIM ARTIK...METRONUN 24 SAAT HİZMET VERMESİ GEREKLİ..TAKSİ MAFYASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİDE ELE GEÇİRMİŞ, SAAT BAŞI OLAN İETT OTOBÜSLERİNİNİN TARİFESİNİ YARIM GÜN 2'ŞER SAATE ALDIRMIŞLAR...HADİ METROYU ÇALIŞTIRMIYORSUNUZ BARİ ESKİ SİSTEM HER SAAT BAŞI İÇ VE DIŞ HAT TERMİNALİLERİNDEN TAKSİME VE KADIKÖYE OTOBÜS KOYUN.BİZİ BU MAFYA BOZUNTUSU AHL TAKSİYE MAHKUM ETMEYİN.SAYIN VALİM LÜTFEN TALİMAT VERİN EN AZINDAN 24 SAAT KESİNTİSİZ İETT OTOBÜSLERİ SEFERE BAŞLASIN TEKRARDAN....
  • Yazar kısmen haklı olsa da yeni havalimanı yapılmasına engel olma lobisinden etkilenmiş görünüyor. Almanlar gerçekten çok uğraşıyor engel olmaya, bu işi başarabilirsek gercekten ciddi bir atılım olacak . Lufthansa ile Emirates el ele vermiş, Istanbul hubına dur demeye çalışıyor
  • DÜNYADA GÖRÜP GÖREBİLECEĞİNİZ EN KABA TAKSİCİLER MAALESEF AHL'NINDA FLORYA ÇEKMECE YADA SEFAKÖY DEDİĞİNİZ ANDA TAKSİCİ GİDECEĞİNİZ YERE GÖTÜRENE KADAR PİŞMAN EDİYOR SİZİ.HELE BİRDE TURİST LERE YAPILANLARI ZATEN HERKES BİLİYOR.VATANDAŞINA VE ÜLKESİNE ZİYARETE GELEN TURİSTE BUNUN YAPILMASINA GÖZ YUMAN YÖNETİCİLERDE ONLAR KADAR SEBEP
  • Havalimani taksisi zaten tam bir bela, yolcularin bas belasindan baska birsey degil adamlar. Mafya herifler. Gecenlerde bir tgs personelini hastanelik etmisti adamlar(gerci onlara adam demekte yanlis). Keske kaldirilsalarda kurtulsak onlardan hatta taksicilik yapmalari yasaklanmali bunlarin. Geceleri akbaba gibi heryere kuruluyorlar, bin,eye mecbur kaliyorsun. Sonra yakin mesafe diyincede etmedigi kufur laf kalmiyor ac gozlulerin. O zaman beni diger taksilere binmekten ne engelliyosun? Umarim bir gun kaldirilirlarda kurtuluruz bu beladan. Bu yaziya katiliyorum, bence onemli bir konuyu ele almis. Taksiciler disindada degistirilmesi gereken mentaliteye deginmis
  • Yaziniz icin tesekkur ederim.yetkililerin acaba umurundami

Ata­türk Ha­va­li­ma­nı, Tür­ki­ye­’nin gu­rur kay­na­ğı­dır. Yıl­da 50 mil­yon­dan faz­la yol­cu­ya hiz­met ve­ren bu dev ha­va­li­ma­nı, bi­lin­di­ği gi­bi ar­sa­sı­na ta­ma­hen ça­tır, ça­tır yı­kı­la­cak­tır. Ha­va­li­ma­nı­’nı iş­let­mek­te olan şir­ket, na­sıl ol­sa bu­ra­sı eli­miz­den gi­di­yor, ba­ri bu son dö­nem­de ne ki­ra al­sak kâr­dır di­ye ter­mi­na­li ka­sa­ba çar­şı­sı­na çe­vir­di. Ana bi­na­nın mer­ke­zin­de, yol­cu­la­rın ra­hat et­me­si ve çı­kış ka­pı­la­rı­na ko­lay­ca git­me­si­ni sağ­la­mak üze­re, ese­rin mü­el­lif mi­ma­rı ta­ra­fın­dan bı­ra­kı­lan ge­niş me­kân­lar da­ral­tıl­dı. Dük­kan ya­pıl­dı. Bu se­bep­le adı­nın Mah­mut­pa­şa ol­ma­sı­nı öne­ri­yo­rum.

SUB OP­TI­MI­ZA­TI­ON

FED baş­kan­la­rın­dan Greens­pan’­e “ge­ri kal­mış ül­ke­ler ni­çin ge­ri ka­lı­yor?” di­ye bir so­ru so­rul­muş­tu. O da, bu­nun iki
se­be­bi var­dır. Bi­rin­ci­si “sub-op­ti­mi­za­ti­on”, ikin­ci­si “kö­tü mu­ha­se­be­”dir ce­va­bı­nı ver­miş­ti. Sub-op­ti­mi­za­ti­on, “bir sis­te­min (me­se­la bir ha­va­li­ma­nı­nın) mak­si­mum ve­rim­le ulaş­ma­sı­na, onu oluş­tu­ran par­ça­la­rın ve­rim­le­ri­ni tek-tek mak­si­mi­ze et­me­ye ça­lış­mak en­gel­di­r” de­mek­tir. Ya­ni sis­te­min bü­tün­sel ve­ri­mi­nin mak­si­mi­ze ol­ma­sı için, onu mey­da­na ge­ti­ren par­ça­la­rın ba­zı­la­rı­nın “dü­şük ve­rim­de­” ça­lış­ma­sı ge­re­kir. Me­se­la bir ha­va­li­ma­nı­nın alış­ve­riş me­kân­la­rı­nın en yük­sek ki­ra ge­li­ri sağ­la­ya­cak şe­kil­de in­şa edil­me­si, ha­va­li­ma­nın te­mel iş­le­vi olan “en çok yol­cu­ya, en kı­sa za­man­da in­me-bin­me hiz­me­ti­” su­nul­ma­sı­na en­gel­dir.

HA­VA­Lİ­MA­NI OTO­PAR­KI GA­RAJ İŞ­LET­ME­Sİ DE­ĞİL­DİR

Sub-op­ti­mi­za­ti­on için çok gü­zel bir ör­nek de ha­va­li­ma­nı oto­park­la­rı­dır. Bun­lar ba­ğım­sız kâr mer­kez­le­ri de­ğil, ha­va­li­ma­nı sis­te­mi­nin bir par­ça­sı­dır. Bu oto­park­la­rın kâ­rı­nı mak­si­mi­ze et­mek, ken­di ba­şı­na bir amaç ola­maz. Oto­par­kın gö­re­vi, en çok sa­yı­da yol­cu­nun va­rı­şı­nı ve ay­rı­lı­şı­nı ra­hat­lat­mak ve hız­lan­dır­mak­tır. Bu mak­sat­la ha­va­li­ma­nı oto­park­la­rın­da fi­yat­lan­dır­ma, uzun sü­re­li ka­lış­la­rı cay­dı­rı­cı, kı­sa ka­lış­la­rı teş­vik edi­ci ol­ma­lı­dır. Me­se­la, 12 sa­at­ten uzun ka­lış­lar “u­zak semt­ler­den tak­siy­le gi­dip gel­me ma­li­ye­tin­de­n” da­ha yük­sek fi­yat­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Bu su­ret­le de­vir hı­zı ar­tar ve oto­park da­ha faz­la yol­cu­ya hiz­met ve­rir ha­le ge­lir. Ha­va­li­ma­nı “va­le­” ser­vis­le­ri de tam bir baş be­la­sı­dır. Top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın, tak­si­le­rin ve özel ara­ba­la­rı­nın yol­cu in­dir­me-bin­dir­me­si­ni zor­laş­tır­mak­ta­dır. Kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Bun­dan da­ha kö­tü­sü bu­ra­lar­da “ha­va­li­ma­nı tak­si­si­” adı al­tın­da bir “rant dal­ya­nı­” bu­lun­ma­sı­dır. Bun­lar da kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Yol­cu ge­ti­ren tak­si, boş dön­me­me­li­dir.

Son söz: De­mok­ra­si­de hiz­met, pa­ray­la de­ğil sı­ray­la­dır.

Ege Cansen / Sözcü

'HAVALİMANI TAKSİSİ DERHAL KALDIRILMALI'

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (14)

parking 75 cent ~ 9 yıl önce
Amerika'da bir havaalanında kısa süreli kalışların 75 cent (1.5 TL) olduğunu gözümle gördüm. Bu sayede kimse yolcu beklemek için terminal önünü işgal etmiyor, yollar kapanmıyor, ceza da yazılmıyordu. Aklın yolu bir ama hazret-i rant müsaade etmez ki.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
200 TL ~ 9 yıl önce
Birde elhamdülüllah müslümanim der, sorarsan. Müslümanlikta hak var haram var. Bunlarin ne bicim din anlayisi var, anlamiyorum. Yaziklar olsun.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ahl !!! ~ 9 yıl önce
AHL'de heryer balik istif, herkes ust uste, ozellikle transit bolgeden gidis katina cikislarda izdiham yasaniyor, kontuar,guvenlik kontrolu,pasaport kontrolu vs kuyruklar had safhada ve cok az polis calisiyor ,tuvaletler,bekleme salonlari yetersiz,free shoplar yer darligindan o kadar yolcunun rahatca alisveris yapmasina engel oluyor ayni sey kafeler icinde gecerli, restorant ve kafeler cok pahali, otopark da oyle, arkadasin dedigi gibi seritleri maganda taksiciler, ozel araclar,tur otobusleri,valeler paylasmislar trafik felc, bunlari dusunerek otobuslerin vs giris,vikis yapabilecegi dogru duzgun otopark yapmamislar , cogu yerde kisa sureli beklemelr icin bekleme cepleri varken bizde o da yok yine kisa sureli arac parki icin bile otoparka para odeniyor, alana gelen ve giden yollarin ustu acik otopark olmus hem kazalara davetiye cikiyor hem de goruntu prestij acisindan hic hos degil, ortalikta 2-3 tane trafik polisi ya var ya yok o da buyuk sorun, anli sanli tav yoneticilerine duyurulur!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
200 tl ~ 9 yıl önce
Gecen gun turistin birini bakirkoye 200 tlye goturdum diye ovunen sofere yahu ayiptir gunahtir biz o fiyata almanyadan buraya getiriyoruz deyince bizimle bir derdin varsa in arabadan cevabini aldim

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Anlasilmaz ~ 9 yıl önce
Dishatlar gelisin onunde 2 serit havaalani taksiye ayrilmis.2 serit toplu tasima araclarina ayrilmis.kalan 3 seritin birisi yine havaalani taksi ve valelere ayrilmis.kalan iki seritten tum ichat gelen dishat gelen trafik arti taksiyle veya ozel aracla getirilen insanlar lutfen bir yer bulurlarsa durup inebiliyor.7 seritin 5 i atil kapasite. .. bir de haklilar dovecekler. ..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
AHL TAKSİ&OTOPARK ~ 9 yıl önce
AHL TAKSİ ÜLKEMİZİN EN KÖTÜ TAKSİ İŞLETMESİDİR.REHABİLİTE EDİLMESİ ŞART...TAKSİCİLERİN YAKIN MESAFE ( MERTER-ATAKÖY-ZEYTİNBURNU-AVCILAR-BAKIRKÖY) E GİTMEK İSTEYEN MÜŞTERİLERİ BİR DÖVMEDİKLERİ KALIYOR.BİN TANE LAF SÖYLÜYORLAR UTANMASALAR ÜZERİNE BİRDE KÜFÜR EDECEKLER...TAV OTOARKI İSE TÜRKİYENİN EN PAHALI - EN KAZIK OTOPARKlARINDAN BİRİ.İSTANBUL VALİLİĞİNİN TAV OTOPARKA VE AHL TAKSİ MAFYASINA BİR DUR DEMESİ LAZIM ARTIK...METRONUN 24 SAAT HİZMET VERMESİ GEREKLİ..TAKSİ MAFYASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİDE ELE GEÇİRMİŞ, SAAT BAŞI OLAN İETT OTOBÜSLERİNİNİN TARİFESİNİ YARIM GÜN 2'ŞER SAATE ALDIRMIŞLAR...HADİ METROYU ÇALIŞTIRMIYORSUNUZ BARİ ESKİ SİSTEM HER SAAT BAŞI İÇ VE DIŞ HAT TERMİNALİLERİNDEN TAKSİME VE KADIKÖYE OTOBÜS KOYUN.BİZİ BU MAFYA BOZUNTUSU AHL TAKSİYE MAHKUM ETMEYİN.SAYIN VALİM LÜTFEN TALİMAT VERİN EN AZINDAN 24 SAAT KESİNTİSİZ İETT OTOBÜSLERİ SEFERE BAŞLASIN TEKRARDAN....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 9 yıl önce
Yazar kısmen haklı olsa da yeni havalimanı yapılmasına engel olma lobisinden etkilenmiş görünüyor. Almanlar gerçekten çok uğraşıyor engel olmaya, bu işi başarabilirsek gercekten ciddi bir atılım olacak . Lufthansa ile Emirates el ele vermiş, Istanbul hubına dur demeye çalışıyor

Yanıtla

Kalan karakter 1000
TAKSİ ~ 9 yıl önce
DÜNYADA GÖRÜP GÖREBİLECEĞİNİZ EN KABA TAKSİCİLER MAALESEF AHL'NINDA FLORYA ÇEKMECE YADA SEFAKÖY DEDİĞİNİZ ANDA TAKSİCİ GİDECEĞİNİZ YERE GÖTÜRENE KADAR PİŞMAN EDİYOR SİZİ.HELE BİRDE TURİST LERE YAPILANLARI ZATEN HERKES BİLİYOR.VATANDAŞINA VE ÜLKESİNE ZİYARETE GELEN TURİSTE BUNUN YAPILMASINA GÖZ YUMAN YÖNETİCİLERDE ONLAR KADAR SEBEP

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Taksi ~ 9 yıl önce
Havalimani taksisi zaten tam bir bela, yolcularin bas belasindan baska birsey degil adamlar. Mafya herifler. Gecenlerde bir tgs personelini hastanelik etmisti adamlar(gerci onlara adam demekte yanlis). Keske kaldirilsalarda kurtulsak onlardan hatta taksicilik yapmalari yasaklanmali bunlarin. Geceleri akbaba gibi heryere kuruluyorlar, bin,eye mecbur kaliyorsun. Sonra yakin mesafe diyincede etmedigi kufur laf kalmiyor ac gozlulerin. O zaman beni diger taksilere binmekten ne engelliyosun? Umarim bir gun kaldirilirlarda kurtuluruz bu beladan. Bu yaziya katiliyorum, bence onemli bir konuyu ele almis. Taksiciler disindada degistirilmesi gereken mentaliteye deginmis

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Android Uygulaması ~ 9 yıl önce
Yaziniz icin tesekkur ederim.yetkililerin acaba umurundami

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000