02 Kasım 2011, Çarşamba 10:25:35

ADI DA DEĞİŞTİ YAPISI DA...

Teşkilat yapısı da farklı! Adı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı oldu. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımland...
  • sadece şekil değişikliği bunlar daha şirin gözükmek için sonuçta aynı adamlar yönetecek sivil havacılığı ve shyolara lisans vermeyen bir yönetimden ne bekliyim ben?
  • yine aynı şekilci zihniyet devrede.kolay gelsin.boyu değiş işlevi önemli eyyy efendiler!istediğiniz ismi koyun.sistemi çalıştırmadığınız sürece bir gram yol alamayız.
  • Milli Eğitim Bakanlığından sonra sıra Ulaştırmadaydı. Yapı değiştiği için eski müdürlükler kaldırılıp yenileri kuruluyor. Eski müdürler şubesi kapandığı için müdür olamayacak ve 12 Eylül referandumunda kabul edildiği üzere idari dava açamıyacaklar. Geri dönemeyecekler şube adı ve yapısı değişti. Genel Müdür adayları sıraya, değişen yapıda kimler atanacak bakalım. 2 kişiden birinin gözü aydın. haydi arkadaslar Bakanlığın kapısında makam beklemeye
  • daha önceki teşkilat şemasında shgm var şimdi yok
Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Ulaştırma Bakanlığı'nın adında ve teşkilat yapısında değişiklik yapılması nedeniyle bakanlık; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na dönüştürüldü. 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni bakanlığa İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı atadı. 
 
Konuya ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Bakan atanmasına dair tezkere, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında ve bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 
 
Buna göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kurulması, ''Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu''nun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. 
 
Kararda, bakanlığın görevleri şöyle sıralandı: 
 
''Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve uygulamak, gerektiğinde güncellemek, 
 
Havacılık sanayi ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık sanayi ve uzay biliminin geliştirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin kazanılması hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli havacılık sanayi ve uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji ve hedeflerini belirlemek ve uygulamak, gerektiğinde güncellemek, 
 
Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek, 
 
Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve geliştirmek, 
 
Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulmasını sağlamak, 
 
Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak, 
 
Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek, 
 
Uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil havacılık sanayi, uzay teknolojileri ve uzayla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, araç ve gereçleri yapmak, yaptırmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek ile bunların yurtiçinde tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak, bu amacın gerçekleşmesini uygun teşviklerle desteklemek, bu teşviklere ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hususlarda ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
 
Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumunu sağlamak, 
 
Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.'' 
 
HİZMET BİRİMLERİ
 
Karara göre, Bakanlığın hizmet birimleri Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü olacak. 
 
Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla sürekli kurulları oluşturacak. 
 
Bu sürekli kurullar; Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, Demiryolu Koordinasyon Kurulu, Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Şura Düzenleme Kurulu ve İnternet Geliştirme Kurulu olacak. 
 
Bakanlıkça teknik ve ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, evrensel hizmet, havacılık ve uzay teknolojileri iş, hizmet ve sistemleriyle ilgili olarak oluşturulacak politika ve stratejilerin tespitiyle ilgili çalışmalarda bulunmak, araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Bakanlık dışından bu alanlarda uzman kişiler ile faaliyet gösteren kuruluş temsilcilerinin katılımıyla görev süresi bir yılı geçmemek üzere geçici kurullar da oluşturabilecek. 
 
Geçici kurulların görev süresi ihtiyaç halinde en fazla bir yıl ve bir kez uzatılabilecek. Aynı anda en fazla iki adet geçici kurul çalıştırılabilecek ve geçici kurullar, Bakanın doğrudan kendisinin belirlediği konularda verdiği görevleri yerine getirecek. (Habertürk)
ADI DA DEĞİŞTİ YAPISI DA...

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (9)

Misafir ~ 6 yıl önce
sadece şekil değişikliği bunlar daha şirin gözükmek için sonuçta aynı adamlar yönetecek sivil havacılığı ve shyolara lisans vermeyen bir yönetimden ne bekliyim ben?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
yine aynı şekilci zihniyet devrede.kolay gelsin.boyu değiş işlevi önemli eyyy efendiler!istediğiniz ismi koyun.sistemi çalıştırmadığınız sürece bir gram yol alamayız.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Milli Eğitim Bakanlığından sonra sıra Ulaştırmadaydı. Yapı değiştiği için eski müdürlükler kaldırılıp yenileri kuruluyor. Eski müdürler şubesi kapandığı için müdür olamayacak ve 12 Eylül referandumunda kabul edildiği üzere idari dava açamıyacaklar. Geri dönemeyecekler şube adı ve yapısı değişti. Genel Müdür adayları sıraya, değişen yapıda kimler atanacak bakalım. 2 kişiden birinin gözü aydın. haydi arkadaslar Bakanlığın kapısında makam beklemeye

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
daha önceki teşkilat şemasında shgm var şimdi yok

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000