08 Şubat 2013, Cuma 13:26:03

ZAFER İŞÇİLERİN OLDU

Türk Hava Yolları'nın işten çıkardığı 305 personelden 29 kişinin daha işe iadesine karar verildi...
  • arkadaşlar, artık zurnanın son deliğine yaklaştık.mahkemeler sonuçlanıyor,yeni TİS görüşmeleri 305 in gölgesinde yapılıyor,grev sesleri daha şubatta duyulmaya başlandı,işveren kendi bünyesinden ayçine rakip bir sendika kurmanın peşinde..bu gelişmeler paralelinde ayçinin son şansı 305 olduğunu herkes tahmin edebiliyor.zaman daralıyor,gerçekten çok şeye gebe bir süreç bizleri bekliyor.bu dönemde çok akıllıca hareket edip 305 için daha fazla kamuoyu oluşturulmalı.haklılıkları artık hukuki düzeyde de kanıtlandı.THY yönetimi 15 milyon dolar tazminat vermemesi için,borsadaki yatırımcısı da tepki göstermeye başladı.herkes akil davranıp,herkesin mutlu olacağı bir karar alınması dileğiyle..
  • Bu zihniyet artık gitmeli...
  • kapılarında yatıp kalkıp torpille girenler aynı torpilci kaypak zihniyetin kurbanı oldular.. yazık....
  • hava-iş ipiyle gidilen yarı yolda kalınır 2010 senesinde işten atılanlara mahkeme iade cıktı ne oldu hepsine tazminatı verilip gönderildi bu 305 kişide aynısı olacak bu sendika oldugu sürece unutulmasın

Hava İş'ten yapılan açıklamada:

Anti Demokratik grev yasağına karşı çıktıkları için iş sözleşmeleri feshedilen 305 THY ve Teknik A.Ş işçisinin hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalarından  Bakırköy 10. İş Mahkemesinde görülen 29 işçinin davasında Mahkeme Bilirkişi Heyetinin raporuna dayanarak işçilerin işe iadesine karar verdi. Bu işe iade kararı ile hukuk müşavirliğimizce sürdürülen davalardan 61 adedi işçilerin lehine sonuçlanmış oldu.

Bilirkişi Heyet Raporunda;

Şu Hususlar Açıkça Tespit Edilmiştir.

1- Davacının Hava-İş Sendikası Üye Olduğu ve TİS ’den Yararlandığı

2- 2822 Sayılı Yasanın 6.Maddenin Son Bendine Göre, TİS Yürürlülük Süresinin Sona Erdikten Sonra Yenisi Yürürlüğe Girinceye Kadar TİS ’in İş Sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği,

3- TİS ‘de yer alan hüküm uyarınca, İş Yasası kapsamında olmayan Uçucu Personelin de İş Güvencesinden Yararlanacağı,

4- Uçucu personelin açtığı işe iade davasın da İş Mahkeme’ sinin görevli olduğu,

5- İşveren tarafından Mahkemeye ibraz edilen CD görüntülerinin hiçbirisinde Kanun Dışı Grev veya Yasadışı Eyleme konu olabilecek hiçbir hususun bulunmadığı,

6- Anayasa’ da grev hakkını düzenleyen 54.Maddesinde ki 2010 yılı değişikliği ile ‘’Siyasi amaçlı Grev ve Lokavt , Dayanışma Grev ve Lokavtı, Genel Grev ve lokavtı, İşyeri işgali, İşi Yavaşlatma, Verimi Düşürme ve diğer direnişler yapılamaz’’ hükmü Anayasanın 54.Maddesinden çıkartıldığı,Anayasa değişiklik gerekçesinde de ‘’ Maddeyle tarafı olduğumuz sözleşmeler ile Çağdaş Demokratik Toplumlarda Çalışma Hayatını düzenleyen ve genel kabul gören Evrensel İlkeler ile bağdaşmayan grev ve lokavt hakkına gereksiz sınırlamalar getiren 54.Maddenin 3.ve 7. fıkraları yürürlülükten kaldırılmaktadır. Söz konusu hükümlerinin kaldırılması ile, Sendikal Hakları ile grev ve lokavt hakkının kullanılabilmesi bakımından ileri bir adım atılmış olmaktadır’’ gösterildiğini,

Anayasanın 54.Maddesinde belirtilen yasaklar kaldırılmasına rağmen 2822 sayılı Yasada bir değişiklik yapılmadığı,
2822 sayılı yasada bu yönde bir değişiklik yapılmamış olsa da Anayasa değişikliğinin önem taşıdığını zira Anayasa değişikliğinin, öncelikle yasa koyucunun bu konuda iradesini ortaya koyduğunu, bu nedenle Anayasa değişikliğinden evvel yürürlükte olup Anayasa ile çelişen kanun hükümleri hukuken tartışılır noktaya geldiğiniBu noktada hukuki yorumun benimsenmesi durumunda yasa hükmünün değil Anayasa hükmünün uygulanması gerektiğini

7- Anayasada ki yasakların kaldırılması ile Uluslar arası düzenlemelerin uygun hale dönüştürüldüğünü,

8- Yapılan Basın Açıklamasının ve işlemlerin Anayasanın 54.Maddesi ve 90.Maddesi uyarınca ayrıca İLO Sözleşmeleri uyarınca yasadışı eylemle ilgisi bulunmadığı bir Demokratik hak kullanımı olduğu,

9- İş sözleşmesi hükmü olarak devam eden TİS ‘e göre ve şirkette yürürlükte bulunan İnsan Kaynakları prosedürü / Yönetmelik hükümlerine göre İşverenin işten çıkarma işleminin hukuka uygun olmadığı TİS ‘ e göre de, Yönetmeliğe göre de disiplin kurulundan geçirilmeyen işten çıkarma işleminin hukuken geçersiz olduğu,

Özetle ; 29.05.2012 Tarihinde ki Basın Açıklaması ve diğer konularla ilgili olarak herhangi bir yasadışı durumun bulunmadığı bu hususun bir Demokratik hak arayışı olduğu feshin geçersiz olduğu işe iade kararı verilmesi gerektiği sabit olmuştur.

Görüldüğü gibi hukuk her yönüyle işten çıkarma işlemini geçersiz kılmıştır. THY A.O ve THY Teknik A.Ş işçilerinin geri alınması ile ilgili her çıktığı TV kanalında “hukuku bekleyeceğiz ona göre karar vereceğiz” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı bu konuda kamuoyu önünde söylediği sözlerin arkasında durmalıdır.

ZAFER İŞÇİLERİN OLDU

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (34)

zaman daraldı ~ 5 yıl önce
arkadaşlar, artık zurnanın son deliğine yaklaştık.mahkemeler sonuçlanıyor,yeni TİS görüşmeleri 305 in gölgesinde yapılıyor,grev sesleri daha şubatta duyulmaya başlandı,işveren kendi bünyesinden ayçine rakip bir sendika kurmanın peşinde..bu gelişmeler paralelinde ayçinin son şansı 305 olduğunu herkes tahmin edebiliyor.zaman daralıyor,gerçekten çok şeye gebe bir süreç bizleri bekliyor.bu dönemde çok akıllıca hareket edip 305 için daha fazla kamuoyu oluşturulmalı.haklılıkları artık hukuki düzeyde de kanıtlandı.THY yönetimi 15 milyon dolar tazminat vermemesi için,borsadaki yatırımcısı da tepki göstermeye başladı.herkes akil davranıp,herkesin mutlu olacağı bir karar alınması dileğiyle..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Gidin... ~ 5 yıl önce
Bu zihniyet artık gitmeli...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
angel ~ 5 yıl önce
kapılarında yatıp kalkıp torpille girenler aynı torpilci kaypak zihniyetin kurbanı oldular.. yazık....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
sikici ~ 5 yıl önce
Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.
gbxgv ~ 5 yıl önce
hava-iş ipiyle gidilen yarı yolda kalınır 2010 senesinde işten atılanlara mahkeme iade cıktı ne oldu hepsine tazminatı verilip gönderildi bu 305 kişide aynısı olacak bu sendika oldugu sürece unutulmasın

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000