05 Haziran 2012, Salı 17:05:48

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Hava-İş sendikası "Grev Yasağı" sonrası yaşanan gelişmeler konusunda kendi internet sayfasından bir açıklama yaptı.
  • illede yhk'namı gitmesi gerekiyor.İşverinin önerdiği teklifi kabul edip yhk'luna göndermeden imzalasa çalışlanlar açısından daha iyi olmazmı.lütfen konuya hakim olan varsa cvp yazsın.yhk'na götürdüğünde ikramiye ek gelirlerin bir çoğu kesileceğini söylüyor en azında işverenin şartlarını kabul etse %3 zam alıcak haklarındanda olmıyacak.Yanlışsa lütfen cvp yazın neyin ne oldugunu bizde ögrenelim.
  • Enson YHK'nun verdigi karari hatirlayaniniz var mi?Onceki yonetimler zamaninda,ikramiyeleri kaldirmis ve isverenin onerdigi zammin da altina bir rakama karar vermisti.Hayirli olsun
  • bugün teknikte sana söylenenleri anlattın mı başkanına
  • ne gitmez adammis bu yaw ille de kovulacak mi?bu kadar adami issiz birakti.

İşte o açıklama;

Değerli üyelerimiz;
6321 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3 Haziran 2012 Tarihli ve 28312 Sayılı Resmî Gazete yayınlanmış, havacılık hizmetleri işleri bu tarih itibarı ile GREV YASAĞI kapsamına girmiştir.

Dolayısı ile tarafımıza tebliğ edilen 23. Dönem THY A.O sözleşmesi resmi arabulucu raporunun bir hükmü kalmamıştır. Toplu iş sözleşmemiz taraflar dışında Yüksek Hakem Kurulunca imzalanacaktır.

THY Teknik A.Ş 3. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ise devam edecek olup o sözleşmede de resmi arabulucu raporu süreci sonunda uzlaşma sağlanamaz ise grev hakkı kullanılamayacak olup sözleşmemiz Yüksek Hakem Kuruluna gidecektir.

İşverenin dün yaptığı resmi davet üzerine THY A.O Genel Müdürlüğünde Sayın Genel Başkan ve yetkililerimiz, Sayın THY Yönetim Kurulu Başkanı ve yetkililerinin katıldığı toplantı yapılmıştır. Taraflar toplantıda genel değerlendirme yapmıştır. 

İş fesihleri sorunu dahil toplu iş sözleşmesinin YHK yerine taraflarca imzalanabilmesinin temini için gerekli çaba ve görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmiştir. Gelişme olursa bilgilerinize sunulacaktır.

Ayrıca sendikamızın yetkisini kaybetmemesi için diğer yasal işlemler sürdürülecektir. 2822 sayılı yasadaki Yüksek Hakem Kurulu ile ilgili hükümler aşağıdadır. Bilgilerinize.

YASAKLARDA YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA:

Madde 32 - (İlk fıkra mülga: 27/05/1988 - 3451/11. md.)

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 23. maddede belirtilen tutanağın alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı doldurmasından itibaren altı işgünü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.

BİRİNCİ BÖLÜM: YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA

BAŞVURU:

Madde 52 - Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve yerlerdeki uyuşmazlıklarda taraflardan her biri 32nci madde uyarınca Yüksek Hakem Kuruluna başvurabileceği gibi grev ve lokavtın ertelendiği hallerde erteleme süresinin sonunda Çalışma Bakanı da Yüksek Hakem Kuruluna başvurur.

YÜKSEK HAKEM KURULUNUN KURULUŞU:

Madde 53 - (Değişik fıkra: 27/05/1988 - 3451/8. md.) Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında,

1. Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasi parti organlarında görevli bulunmayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye,

2. Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye,

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

4. İşçi konfederasyonlarından, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan konfederasyonca seçilecek iki üye,

5. İşverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonunca, biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden oluşur.

Seçimle gelen üyeler, iki yıl için seçilirler, yeniden seçilmeleri caizdir. Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca hukuk daireleri başkanları arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay önce Çalışma Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir.

Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda, toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda katılanlarla seçim yapılır. Seçilebilmek için hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır.

UYUŞMAZLIĞIN İNCELENMESİ:

Madde 54 - Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı işgünü içinde üyelerinin tamamının katılması ile toplanır. Ancak, başkan hariç üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini aynı gruptan yedek başkan veya yedek üyelerden biri alır.

Yüksek Hakem Kurulu uyuşmazlığı evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca. görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır.

Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

YÜKSEK HAKEM KURULUNUN KARARININ NİTELİĞİ:

Madde 55 - Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (17)

...... ~ 6 yıl önce
illede yhk'namı gitmesi gerekiyor.İşverinin önerdiği teklifi kabul edip yhk'luna göndermeden imzalasa çalışlanlar açısından daha iyi olmazmı.lütfen konuya hakim olan varsa cvp yazsın.yhk'na götürdüğünde ikramiye ek gelirlerin bir çoğu kesileceğini söylüyor en azında işverenin şartlarını kabul etse %3 zam alıcak haklarındanda olmıyacak.Yanlışsa lütfen cvp yazın neyin ne oldugunu bizde ögrenelim.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
YHK ~ 6 yıl önce
Enson YHK'nun verdigi karari hatirlayaniniz var mi?Onceki yonetimler zamaninda,ikramiyeleri kaldirmis ve isverenin onerdigi zammin da altina bir rakama karar vermisti.Hayirli olsun

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ayhan ~ 6 yıl önce
bugün teknikte sana söylenenleri anlattın mı başkanına

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ne gitmez adammis bu yaw ~ 6 yıl önce
ne gitmez adammis bu yaw ille de kovulacak mi?bu kadar adami issiz birakti.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000