11 Mayıs 2012, Cuma 16:51:07

HAVA-İŞ'TEN İKİNCİ SALVO

Hava-İş Sendikası THY A.O işverenin resmi arabulucu sürecine yönelik yürüttüğü itiraz davası ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.
  • Ucrtleri cok görenler neden THY ve THY Teknik üst yoneticilerin maaşlarını konuşmuyorlar. Onaların vasıflarını THY ve THY tekniğe ise giren herkes taşıyor. Buna rağmen üst yönetim ile ilgili kimse konuşmuyor. Aldıkları 20,000tl ve 4 ikramiye bunların dısında harcirah ellerindeki imkanlar hariç. Bu yoneticilerin şirkete girmeden önceki mal varlıklarını araştırmak gerekir. Bunlar hakinda da yorum yapmanız gerekmiyor mü.
  • yeter artık yaptıklarınız
  • haklarımızı alabilmemiz için tek yol GREV..
  • Değerli arkadaşlarım! Eğer bu kezde THY yönetimine boyun eğerseniz, başta siz ve bir havacılık çalışanları artık önüne geçilemez saçmalıkların devamını getirriz. Lütfen sendikanızın arkasında durun (kötü mötü ama durun!) Gerçekten arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla sizlere yapılanlar düşmanca bir tutum gibi belli ediyor kendini... Arkanızdayız. Saygılar

Değerli Üyelerimiz;
THY A.O Yönetimin Neyin Peşinde Olduğu Ortaya Çıktı…
İstanbul 11. İş Mahkemesi THY A.O İşvereninin T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Arabulucu atama işlemini TEDBİREN DURDURARAK Duruşma günü olarak 5 Eylül 2012 tarihine yani 4 ay sonraya gün verdi. Bu ülkemiz çalışma yaşamında binlerce işçiyi mağdur edeceği açık bir eşi görülmemiş bir nitelikte bir karardır.
Sendikamız aileleri ile birlikte 50 bin kişinin Anayasal haklarını engelleyen bu anlaşılmaz Mahkeme Kararı ile ilgili Pazartesi günü gerekli itirazlarda bulunacaktır.
Bilindiği gibi THY A.O işvereni T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünce toplu iş sözleşme sürecinin Resmi Arabulucu atanması işlemi esnasında önce Bakırköy İş Mahkemesine itiraz ederek işlemi TEDBİREN DURDURMA kararı aldırmış, ancak sendikamız bu kararı kısa sürede kaldırarak sürecin kesintiye uğramasını önlemişti.
İşveren buna rağmen bu Mahkeme dosyasını yürüterek yetkili Mahkeme olan İstanbul 11. İş Mahkemelerine havale ettirdiği gibi, ayrıca yine İstanbul 7. İş Mahkemesinde yeni bir dava açarak RESMİ ARABULUCU işlemlerinin TEDBİREN DURDURULMASI yönünde talepte bulunmuştu.
Sendikamızın sonradan müdahil olduğu ve aşağıdaki şekliyle talep dilekçesi verdiği halde Mahkeme Dilekçemizi hiç dikkate almadan yukarıda yayınladığımız kararı verdi.
Sendikamızın dilekçesinde şöyle denilmekteydi.


AVUKAT Abdi  PESOK                                                                       
Mecidiyeköy Yeniyanyol,  Celilağa İş Merkezi, No: 10 Kat.10
Tel: (0212) 213 98 00 pbx - Fax : (0212) 213 99 44
Mecidiyeköy- Şişli /ISTANBUL
09.05.2012
ISTANBUL 11. İŞ MAHKEMESİNE
Esas No:2012/243
MÜDAHİL                             : Hava İş Sendikası
                                                 İncirli Cad.Volkan Apt. 68/2            Bakırköy/ISTANBUL
VEKİLLERİ                           : Av.Abdi PESOK - Av.Merve ÖZGÜL – Av.M.Alp PESOK
                                                 Mecidiyeköy Yeniyanyol,  Celilağa İş Merkezi, No: 10
DAVACI                                : Türk Hava Yolları  A.O.
                                                 THY Genel Müd. Binası Atatürk Hava Limanı  Yeşilköy/IST
VEKİLLERİ                           : Av.Gökhan AYDAR
                                        THY Genel Müd. Binası Atatürk Hava Limanı  Yeşilköy/IST
DAVALI                                 : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
                                                 İstanbul Bölge Müdürlüğü               Unkapanı/ISTANBUL
VEKİLİ                                   : Av.Şükrü NALBANT
                                                 Muhakemat Müdürlüğü                    Cağaloğlu/ISTANBUL
KONUSU                        : Haksız açılan davanın ve Tedbir talebinin Reddine Karar verilmesi isteğidir.       

Davacı taraf, huzurunuzdaki bu davayı, önce, Yetkisiz Bakırköy İş Mahkemesinde açmış, bilerek, Müvekkilimiz Hava İş Sendikasını taraf göstermemiş, böylece, Bakırköy 5. İş Mahkemesini yanıltma imkanı bularak, gıyabımızda Tedbir Kararı almıştır.

Bakırköy 5. İş Mahkemesinin 2012/191 Esas sayılı dosyasından haberdar olunması ile birlikte, 19.04.2012 tarihinde, Müdahale dilekçesi verilmek suretiyle, uyuşmazlıkla ilgili doğru bilgiler verilmiş, dilekçe ekinde örnek Yargıtay Kararları sunularak Mahkeme aydınlatılmıştır. Bunun üzerine,
Bakırköy 5. İş Mahkemesi tarafından, derhal duruşma günü verilmek suretiyle, 20.04.2012 tarihine duruşma günü verilmiş, Tarafların katılımı ile yapılan duruşmada da, Tedbirin Kaldırılmasına, Davanın Yetkisiz Mahkemede açılmış olması sebebiyle Reddine ve talep halinde dosyanın Yetkili İstanbul İş Mahkemesine gönderilmesine Karar verilmiştir.

Dosya, bu haliyle huzurunuzdadır.
Dosyada bulunan 19.04.2012 tarihli dilekçemizi aynen tekrar ederiz.

Özet olarak aşağıdaki bilgileri taktirlerinize sunarız.

THY A.O ile Hava İş arasındaki 23. dönem TİS müzakereleri 02.02.2012 tarihinde başlamış, 19.03.2012 tarihinde Uyuşmazlıkla sona ermiştir.(EK-1)Müzakerenin başladığı ve bittiği günleri saymaz isek 45. günde, Müzakerelerin başladığı ve bittiği günleri sayar isek, 47. günde Uyuşmazlık tutulmuştur.
Uyuşmazlığın tutulması, 2822 sayılı Yasanın 22/2 de belirtilen, 30 gün ile 60 gün arasındadır. 45. gün veya 47. gündür.
Davacı taraf, T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Arabulucu seçimine itiraz etmiştir.
Gerekçesi, Bölge müdürlüğünde Listeden ad çekmek suretiyle Resmi Arabulucu seçilemeyeceği, Resmi Arabulucunun Yetkili İş Mahkemesi tarafından seçilmesi gerektiği yönündedir. Bu iddia ve gerekçe,
Yasanın açık hükmüne,

Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin 10 yıllardır yaptığı uygulamayaVe
Davacı şirket Hukukçuları hariç, istisnasız tüm Hukukçuların görüşlerine ve Yargıtay Kararlarına aykırıdır.
“Malumun İlamı olmaz” diye bir söz vardır.

Bu konu o kadar “Malum” dur ki, örnek karar bulmakta da zorlanılmaktadır.
Konu ile doğrudan ilgili bizim iddiamızı doğrular mahiyette, Y.9.H.D. nin 30.04.1992  tarihli örnek Kararını dilekçemiz ekinde sunmaktayız.(EK-2)
Davacının iddiası gibi, Resmi Arabulucunun seçiminin İş Mahkemesi tarafından yapılabilmesi, 2822 sayılı yasanın 22/3. bendine göre, uyuşmazlığın, TİS Müzakereleri başladıktan 60 gün geçtikten sonrası içindir.
Kaldı ki,

Davacı taraf, Resmi Arabulucu tarafından yapılan çağrıya uyarak, Resmi Arabulucu başkanlığında toplantılara katılmış, İlk Toplantı 25.04.2012 tarihinde Hava İş Sendikası Toplantı salonunda gerçekleştirilmiş, İkinci toplantı, 03.05.2012 tarihinde THY Genel Müdürlük Toplantı salonunda gerçekleştirilmiş, Taraflar anlaşma sağlayamamış, anlaşamadıklarını ve toplantıların sona erdirilmesini talep etmişlerdir. (EK-3) ve (EK-4)
Bu toplantı tutanakları, Resmi Arabulucunun huzurunda, Resmi Arabulucunun ve tarafların serbest iradeleri ile, şerhsiz, ihtirazi kayıtsız imzalanmıştır.

Değerli Üyelerimiz
Sendikamız Pazartesi günü yapacağı itirazınıda değerlendirerek tüm kurulları ile yapacağı toplantı sonrası kamuoyunu bilgilendirecektir.

Saygılarımızla

HAVA-İŞ'TEN İKİNCİ SALVO

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (31)

Ücret ~ 6 yıl önce
Ucrtleri cok görenler neden THY ve THY Teknik üst yoneticilerin maaşlarını konuşmuyorlar. Onaların vasıflarını THY ve THY tekniğe ise giren herkes taşıyor. Buna rağmen üst yönetim ile ilgili kimse konuşmuyor. Aldıkları 20,000tl ve 4 ikramiye bunların dısında harcirah ellerindeki imkanlar hariç. Bu yoneticilerin şirkete girmeden önceki mal varlıklarını araştırmak gerekir. Bunlar hakinda da yorum yapmanız gerekmiyor mü.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
grev istiyoruz ~ 6 yıl önce
yeter artık yaptıklarınız

Yanıtla

Kalan karakter 1000
GREV ~ 6 yıl önce
haklarımızı alabilmemiz için tek yol GREV..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
THY ekibe!!! ~ 6 yıl önce
Değerli arkadaşlarım! Eğer bu kezde THY yönetimine boyun eğerseniz, başta siz ve bir havacılık çalışanları artık önüne geçilemez saçmalıkların devamını getirriz. Lütfen sendikanızın arkasında durun (kötü mötü ama durun!) Gerçekten arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla sizlere yapılanlar düşmanca bir tutum gibi belli ediyor kendini... Arkanızdayız. Saygılar

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000