30 Temmuz 2012, Pazartesi 12:37:25

HAVA İŞ'TEN TİS AÇIKLAMASI

Hava-İş Sendikası halen Yüksek Hakem Kurulu gündeminde bulunan THY 23. Dönem toplu iş sözleşmesi ile ilgili gelişmeler konusunda üyelerine aşağıdaki açıklamayı yaptı.
  • 305 kisi ve diğer islerini kaybedenler ekmeginden oldu sendika yoneticileri ise maaşların alıyor. Medyada popüler olmak için aklına gelen eylemler pesinde koşarak gündemde kalmak istiyor. Neden bu olaylarda hep işçi zarar görüyor. Sendika yoneticileri ve işveren yoneticilerine birşey olmuyor. Çünkü birilerinin kullanılması gerekiyor, bunlar herzaman gariban işçiler oluyor.
  • Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.
  • Kesinlikle haklısın abicim biz işten çıkarıldğımızda sendikal görevliler tatminkar bilgi veremediğinde onun telefonunu verdiler adamdan birde fırça yemediğimiz kalmıştı walla anllattı anllattı dinledik yapacak birşey yok süreci göreceğiz dedi daha sonrada hukuki sürece bakalım dedi.Bunlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar birşeyler yapamazlarsa sendikal tarihe bir kara tarih diye adlarını yazdıracaklar Thyyi bir daha unutsunlar zaten kimse dikakte bile almıyor onları..
  • Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Değerli Üyelerimiz;
Bilindiği gibi havacılık hizmetlerinde demokrasi ayıbı grev yasağı getiren, AKP milletvekillerince TBMM verilip 3 Haziran 2012 tarihinde yasalaşan torba yasa gereği sendikamız THY A.O 23. Dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında yetkisinin düşmemesi için grev yasağı prosedürü işleyen işyerlerinde uygulandığı şekliyle 5 Haziran 2012 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.

THY A.O 23. Dönem İşletme toplu iş sözleşmesi halen Yüksek Hakem Kurulunun gündemindedir. Yine bilindiği gibi bu tür başvurularda Yüksek Hakem Kurulu 60 gün içinde toplu iş sözleşmesini için toplanmakla yükümlüdür.

Yine bilindiği gibi bu süre içinde adli tatil gündemde olup, bu sürenin 60 günlük süre içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda tarafımıza herhangi bir resmi bildirim gelmemiştir.

Yüksek Hakem Kurulunda işçileri temsilen Konferederasyonumuz Türk-İş görev yapmaktadır. 23. Dönem Toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulunda görüşülmesi toplantılarına işçiler adına katılmaktadırlar.Sendikamız bu konuda Türk-İş’i ayrıntılı olarak uyuşmazlık maddeleri kapsamında bilgilendirmiş olup, ayrıca 10 Temmuz 2012 tarihli aşağıdaki resmi yazı ile sendikamızın toplu iş sözleşmesi hakkındaki görüşleri kendilerine bildirilmiştir.
Tüm üyelerimizin bilgisine sunulur.

Türk-İş Genel Başkanlığı’na
ANKARA

İlgi yazımızla THY A.O 23. Dönem İşletme toplu iş sözleşmesi konusunda Yüksek Hakem Kurulu’na sunduğumuz, toplu iş sözleşmesi uyuşmazlık maddeleri hakkındaki sendikamızın görüş ve gerekçeleri, bilgi için tarafınıza da iletilmişti.

Söz konusu bilgilendirme yazısında YHK’na sunulan görüşlerde belirtildiği gibi, 16.000 işçiyi ilgilendiren bu toplu sözleşme işverenlerce olağanüstü zorlama ve anti-demokratik girişimlerle bu Kurulun gündemine aldırılmıştır.
Ayrıca THY A.O Yönetimi, sendikal örgütlülüğü yok etmeye yönelik havacılık işkolunda demokrasi ayıbı grev yasağı getiren anti-demokratik girişime karşı çıkan üyelerimizin verdiği meşru ve Anayasanın 90. Maddesi ile güvence altına alınmış mücadelesi esnasında, haksız bir biçimde ve bildirimsiz olarak 12 kişisi işyeri sendika temsilcisi ve kurul üyesi olan 305 işçiyi acımasızca işten çıkarmıştır.

THY A.O ve THY Teknik A.Ş Yönetimleri Toplu sözleşme düzenini sözde hukuki itirazlarla engelleyerek, bu yetmediğinde grev yasağı isteyerek ve 305 işçiyi işten acımasızca işten çıkararak tüm bu sorunların oluşmasının baş sorumluları olmuşlardır.

Dolayısıyla YHK’da toplu sözleşmenizin gündeme alındığı bu aşamada Konfederasyonuz ve Sendikamız Hava-İş olarak bu haksızlıkların ve İLO’nun ilgili tüm sözleşmelerine aykırı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ortak tavır içinde olmamız gerekmektedir.

Bu amaçla Kurul’da işçileri temsilen görev alan Konfederasyonumuzun bu aşamada işletmede iş barışı ve huzurunun sağlanabilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ancak;
Haksız işten çıkarılan işçilerin işe iadesinin sağlanması,
İşverence getirilen ve kazanılmış hakları ortadan kaldıran tüm karşı tekliflerin geri çekilmesi,
Ve işverence 18 ay geciktirilen 01.01.2011 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesinde bu süreçte gerçekleşen enflasyon karşısında hiçbir surette reel ücret kaybı yaratmayacak ücret zammı alınması koşullarının tümü gerçekleştiğinde onay verilebileceği açıktır.

Bu koşulların gerçekleşmediği noktada sorunların baş sorumlusu THY A.O Yönetimi’ne karşı sürdürdüğümüz mücadele çerçevesinde ilgili sözleşme metnine şerh konulmasının işçiler adına gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Gereğini arz ederiz.


TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI

ATİLAY AYÇİN                   MUSTAFA YAĞCI

GENEL BAŞKAN                 GENEL SEKRETER
 

HAVA İŞ'TEN TİS AÇIKLAMASI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (33)

Sendika yönetimi ~ 6 yıl önce
305 kisi ve diğer islerini kaybedenler ekmeginden oldu sendika yoneticileri ise maaşların alıyor. Medyada popüler olmak için aklına gelen eylemler pesinde koşarak gündemde kalmak istiyor. Neden bu olaylarda hep işçi zarar görüyor. Sendika yoneticileri ve işveren yoneticilerine birşey olmuyor. Çünkü birilerinin kullanılması gerekiyor, bunlar herzaman gariban işçiler oluyor.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Yandaş ~ 6 yıl önce
Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Hava iş'e ~ 6 yıl önce
Kesinlikle haklısın abicim biz işten çıkarıldğımızda sendikal görevliler tatminkar bilgi veremediğinde onun telefonunu verdiler adamdan birde fırça yemediğimiz kalmıştı walla anllattı anllattı dinledik yapacak birşey yok süreci göreceğiz dedi daha sonrada hukuki sürece bakalım dedi.Bunlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar birşeyler yapamazlarsa sendikal tarihe bir kara tarih diye adlarını yazdıracaklar Thyyi bir daha unutsunlar zaten kimse dikakte bile almıyor onları..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
kabir ~ 6 yıl önce
Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000