12 Aralık 2011, Pazartesi 15:31:15

UÇUŞ DİSİPLİNSİZLİĞİNE AF YOK!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün "Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY1)'de yaptığı değişikliklerle pilotların haricinde birçok şirketin de canını yakabilir...
  • yani kurul istediği pilotun lisansını kendi insiyatifinde temelli iptal edebilir. bu kurul kimlerden oluşacak ve nasıl seçilecek acaba? artık pilotluk pamuk ipliğine bağlı desenize. şu sivil havacılık ceza ve sindirmeyle uğraştığının yüzde biri pilotların sorunlarıyla ilgilense dişimi kırarım. onların gözünde pilotlar canlarını teneke kutunun içine koymuş kişiler değil, adeta birer disiplinsiz suç makinası.
  • İlave;Uçuş Disiplinsizliği tanımı..Değişiklikler;1-2007 deyayınlanan Ek Madde de,Sorumlu yönetici,pilotlar,uçuş öğretmenleri ve Kontrol pilotlarına,İmtiyazlarını kötüye kullanmaları ve uçuş disiplinsizliklerinde verilen cezalar artırılmış.'-yönetmeliği yürütme yetkisi SHGm ne verilmiş. NOT;Okul kurucuları ve yönetim Kurullarındaki kişilere yaptırım yok,malesef.....
  • sizce THK'da mı yoksa diğer uçuş okullarında daha çok kaza vardır?rakamlarla aran nasıl bilemem ama biraz oturup araştırsan iyi olacak.
  • Ozellikle istanbul ucus okulundaki usulsuzlukler can yakacak gibi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü "Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle pilot yetiştiren şirketlerin yetersizlikleri tespit edilirse, bu eğitim akademilerinin lisanslarını elinden almaya kadar gidecek ciddi kurallar getirdi.

İşte o değişiklik maddeleri;

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

II) Uçuş disiplinsizliği: Uçuş emniyetini sağlamaya yönelik belirlenmiş olan ulusal ve uluslararası kurallar dışında gerçekleştirilen eylemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) SHGM tarafından lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilot, sivil havacılık personeli, eğitim organizasyonu yönetici personeli veya yetkililerinden bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanlara aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır;

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarının, bu Yönetmelikte, ICAO veya JAA dokümanlarında belirlenen asgari yeterliliklerin
tamamının veya bir kısmınının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, eğitim yetkileri, uygun hale getirilinceye kadar askıya alınır, üç ay içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde de iptal edilir.

b) SHGM tarafından yetkilendirilen eğitim organizasyonları yetkili kılındıkları eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam
olarak vermemesi halinde, ilgili eğitim yetkileri askıya alınır, üç ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde eğitim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı iptal edilir.

c) Bu Yönetmelik esaslarına göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarında yapılması planlanan yönetici personel değişikliğinin en az on gün önceden SHGM’nin
onayına sunulmaması, ayrılan bir yöneticinin en fazla on gün içinde SHGM’ye bildirilmemesi, ayrılan bir yönetici personelin yerine en fazla onbeş gün içinde atanacak
yeni yönetici personelin SHGM’nin onayına sunulmaması halinde eğitim organizasyonunun yetkisi yönetici personel tamamlanıncaya kadar askıya alınır, üç ay
içerisinde tamamlanmadığı takdirde de iptal edilir.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş yer dersi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilir.

d) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin SHGM tarafından ilk kez iptal edilmesi halinde bu yönetici en az bir yıl süreyle, ikinci
kez iptali halinde ise süresiz olarak havacılık işletmelerinde veya eğitim organizasyonlarında yönetici personel olarak görev alamaz.

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilotlar, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmamaları veya uçuş disiplinsizliğinde bulunmaları halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, pilot lisansları yedi
günden üç aya kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise pilot lisansları bir yıllığına askıya alınır. Lisansı bir yıllığına askıya alınmış kişilerin bir kez daha lisansının bu madde çerçevesinde askıya alınmasını gerektirecek harekette bulunmaları halinde lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Uçuş emniyetini ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak ihlal edenlerin lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

f) 85 ve 86 ncı maddelere göre yetkilendirilen uçuş öğretmenlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde SHGM
tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, öğretmenlik yetkileri bir aydan bir yıla kadar askıya alınır. Askı bitim
tarihinden itibaren üç yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise öğretmenlik yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların öğretmenlik yetkileri ve gerekli görülmesi halinde lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

g) 115 ve 116 ncı maddelere göre yetkilendirilen kontrol pilotlarının, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde, SHGM
tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre kontrol pilotluğu yetkileri bir aydan bir yıla kadar askıya alınır. Askı
bitim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde aynı ya da benzer hareketin tekrarlanması halinde ise kontrol pilotluğu yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu
imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların kontrol pilotluğu yetkisi ve gerekli görülmesi halinde öğretmenlik yetkisi ve lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

ğ) Bu madde kapsamında değerlendirme komisyonu tarafından hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilen pilotun yabancı olması durumunda bu madde
hükümlerine bakılmaksızın validasyon belgesi yenilenmemek üzere iptal edilir ve pilot lisansını düzenleyen sivil havacılık teşkilatına bilgi verilir.

(2) Bu maddede düzenlenen idari yaptırımlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen pilot, uçuş öğretmeni, kontrol pilotu ve sorumlu yönetici personel
hakkında SHGM tarafından oluşturulacak değerlendirme komisyonunun teklifi ve Genel Müdür onayı ile uygulanır. Değerlendirme komisyonu; SHGM personelinden biri pilot olmak üzere asgari 3 teknik denetçiden ve gerekli görülmesi halinde hava trafik kontrolöründen oluşur. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde
işletmenin uçuş emniyetten sorumlu yönetici personelinin görüşlerine de başvurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 172 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 6/6/2006 26190 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı 1 18/4/2007 26497 - 2 31/12/2007 26743 (2. Mükerrer)
UÇUŞ DİSİPLİNSİZLİĞİNE AF YOK!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (16)

Misafir ~ 6 yıl önce
yani kurul istediği pilotun lisansını kendi insiyatifinde temelli iptal edebilir. bu kurul kimlerden oluşacak ve nasıl seçilecek acaba? artık pilotluk pamuk ipliğine bağlı desenize. şu sivil havacılık ceza ve sindirmeyle uğraştığının yüzde biri pilotların sorunlarıyla ilgilense dişimi kırarım. onların gözünde pilotlar canlarını teneke kutunun içine koymuş kişiler değil, adeta birer disiplinsiz suç makinası.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
İlave;Uçuş Disiplinsizliği tanımı..Değişiklikler;1-2007 deyayınlanan Ek Madde de,Sorumlu yönetici,pilotlar,uçuş öğretmenleri ve Kontrol pilotlarına,İmtiyazlarını kötüye kullanmaları ve uçuş disiplinsizliklerinde verilen cezalar artırılmış.'-yönetmeliği yürütme yetkisi SHGm ne verilmiş. NOT;Okul kurucuları ve yönetim Kurullarındaki kişilere yaptırım yok,malesef.....

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
sizce THK'da mı yoksa diğer uçuş okullarında daha çok kaza vardır?rakamlarla aran nasıl bilemem ama biraz oturup araştırsan iyi olacak.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Ozellikle istanbul ucus okulundaki usulsuzlukler can yakacak gibi.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000