14 Ocak 2012, Cumartesi 11:09:58

DENİZ PİLOTU OLMAK İÇİN...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Deniz Uçağı Pilot Yetkisinin verilmesi konusunda talimat yayınladı.
  • BU DENİZ UÇAĞI TİCARİ UÇUŞ YAPMAKTA HERALDE TİCARİ PİLOT LİSANSI DİYE BİŞEY VAR HERALDE GEREKYOK ARTIK
  • ben kendimi alkolik zannederdim benden beteri varmis. alo hocam ne diyon kizilderilice mi konusuyorsun???? kenny
  • Zavallı vodkayı fazla kaçırmış ne yazdığıda okunmuyor
  • Daha tek motor uçak uçuramayıp havayolu pilotu olmak istemiş
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ibareler yer aldı; Deniz uçağı pilot yetkisi ile ilgili bu talimatta belirtilmeyen işlemler ve usuller için SHY-1 Yönetmeliğindeki usul ve işlemlere başvurulur. Deniz uçağı pilotları için Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Deniz Uçağı Uçuş Eğitimi Organizasyonunda (UEO’da) veya Sivil Havacılık İşletmesinde (SHİ’de) alınan teorik bilgi ve uçuş eğitimi sonucunda yetki (yeterlik belgesi), sınıf, tip, onay veya belgeleri düzenlenir. JAA üyesi devletlerce JAR-FCL ve ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisanslar, yetkiler, yetkilendirmeler, onaylar ve sertifikalar, SHGM tarafından ilave koşul istenmeden kabul edilir. Ancak, bu belgelerin imtiyazlarını kullanmadan önce SHGM’den yazılı izin alınır. SHGM bu izni vermeden ilgili ülkeden lisans, yetki, onay, yetkilendirme veya sertifikaların geçerliliğini teyit eder. ICAO ve JAA üyesi olmayan ülkelerden alınan yetki belgelerinin ulusal yetki belgesine çevrilmesinde verilen eğitim temel alınarak, lisansın üzerinde ICAO ve JAA üyesi olmayan devleti belirten bir kayıt bulunacaktır”

SHGM, deniz uçağı pilotunun yetkilerinin düzenlenmesi konusunda ise şu açıklamada bulundu “Deniz uçağı pilot yetkisi için, UEO’da veya SHİ’de eğitimlerini tamamlayan adayın gerekli belgeleri eğitimi veren kuruluş aracılığı ile doldurularak SHGM'ye başvurur. Evraklar üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, uygun olması halinde adayın sahip olduğu lisansa “Deniz Uçağı Pilot Yetkisi” (Sea Pilot Rating) işlenir."

Deniz uçağı sınıf yetkileri ile ilgili pilotların diğer uçaklardan tipi değiştirmeleri için tekrardan tip veya çeşit eğitimi almaları gerektiğini ifade eden SHGM, şirketlerin UEO veya SHİ için “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği”, “Uçuş Eğitim Organizasyonları Kurs Açma ve Yetkilendirme Esasları Talimatı, SHT Eğitim Talimatı, UEO veya SHİ, yukarda açıklanan mevzuata göre eğitim programı taslağını hazırlayıp SHGM’ye onaylanmak üzere sunmaları gerektiğini ifade etti.

Deniz Uçağı Pilot Yetkisi eğitimlerinin, ülkemizin üç yanı da açık deniz olduğu için, açık deniz operasyonu (dalgalı deniz) usullerini kapsayacağını ifade eden SHGM, deniz uçağı pilot yetkisi verilme şartları ve imtiyazları hakkında şu maddeleri yayınladı;

Deniz Uçağı Pilot Yetkisi için aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir:

(a) SHY-1 ve ICAO EK 1’e göre verilmiş ve başvuru sırasında geçerli olan asgari PPL(A) lisansı sahibi olmak,

(b) Lisansına uygun geçerli sağlık sertifikası sahibi olmak,

(c) SHGM tarafından yetkili kılınmış UEO’larda veya SHİ’lerde veya JAA üyesi devletlerce JAR FCL 1-2’ye göre uygunluğu onaylanan yurt dışı UEO’larda deniz pilotluğu yetkisi için teorik bilgi ve uçuş eğitimini (intibak eğitimini) başarı ile tamamlamış olmak ve bu eğitimlerin bitiş tarihinden sınav ve/veya test tarihine kadar 6 aylık süreyi aşmamış olmak,

(d) Teorik bilgi sınavında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak,

(e) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Amatör Denizci Belgesine sahip olmak.

Deniz uçağı pilot eğitimi için kredilendirme şartı koşmayan SHGM, 24 saatlik teorik eğitimin ardından bilgi düzeyini kanıtlayacak bir sınava katılması şartı koydu.

SHGM, uçuş eğitimi alacak adaylar için şu maddeleri yayınladı ;
“Aday, deniz tek ya da çok motorlu deniz uçağıyla en az 10 saat onaylı çift kumanda uçuş eğitimi alacaktır. Bu uçuş eğitiminin, tek motorlu deniz uçaklarında en az 2 (iki) saati ve çok  motorlu deniz uçaklarında en az 4 (dört) saati acil usulleri kapsayacaktır. Beceri (Yetenek). Aday, deniz uçağı pilot yetkisini almak için EK 1’de belirtilen usulleri ve manevraları gerçekleştirme yeteneğini kanıtlayacaktır. Tek ya da çok motorlu deniz uçağı pilot yetkisi için test uçuşu,eğitimin yapıldığı tek ya da çok motorlu uçak ile yapılacaktır.

Deniz uçağı pilot yetkisi almak veya tazelemek için fark eğitimi gerektiren durumlarda eğer deniz uçağının imalatçısı veya imalatçı devletin sivil havacılık otoritesi fark eğitimi için uygun bir tavsiyede bulunmamışsa bu eğitim en az 8 (sekiz) saat teorik bilgi ve en az 3 (üç) saat uçuş eğitimini kapsayacaktır.

Deniz Uçağı Pilot Yetkisi İmtiyazları
Deniz uçağı pilot yetkisine sahip olan bir pilot, sahip bulunduğu tüm lisans ve diğer yetkilerinin uygulanabilirliği ölçüsünde tüm imtiyazları yetki verildiği deniz uçağı ile de kullanabilecektir. Deniz uçağı ile ulusal (SHY Deniz Yönetmeliğine) ve uluslararası kurallara uygun olarak su yüzeyinden kalkış ve bu yüzeye iniş yapabilecektir ve su yüzeyinde manevra yapabilecektir. Ancak su yüzeyindeki operasyonlar sırasında, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” kurallarına uyacaktır.

Deniz Uçağı Pilot Yetkisinin Geçerlik Süreleri ve Yenilenmesi ile ilgili süreler hakkında açıklama yapan SHGM, “Hususi Pilot Lisansı” için süreyi 24 ay olarak belirlerken, “Uçuş Öğretmeni Sertifikası’nın ise 36 ay geçerliliği olduğunu ifade etti.

Yetki süresinin sona erme tarihi ile 3 ay öncesi arasındaki sürede, SHGM tarafından onaylı kontrol formuna uygun olarak yetkili bir kontrol pilotu (FE) ile yapılacak ortalama 1 (bir) saatlik yeterlilik testinde başarılı olunması şartı koşan SHGM, ancak yeterlilik testine girebilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması gerektiğini ifade etti.

(1) Yetki geçerlilik süresinin sona erme tarihine kadar tek motorlu pistonlu/turboprop bir deniz uçağıyla en az 12 saat uçuş yapmış olmak ve bunun en az 6 (altı) saatini PIC olarak uçmuş olmak veya su yüzeyi üzerinde en az 12 kalkış ve iniş yapmış olmak; veya

(2) Yetki geçerlilik süresinin sona erme tarihine kadar çok motorlu pistonlu bir uçakla en az 12 saat uçuş yapmış olmak ve su yüzeyi üzerinde en az 6 kalkış ve iniş yapmış olmak. Çok motorlu uçakla yapılan yetenek testi, en az 15 dakika süreli ve bir iniş
noktalı seyrüseferi de kapsayacaktır.

(b) Bu Maddenin (a) (1) ve (2) paragraflarında belirtilen asgari gereklilikleri yerine getirmemiş adaylar için yetenek testi, ilgili asgari gereklilikleri yerine getirerek ortalama 2 (iki) saat olarak uygulanacaktır.

(c) Sona erme tarihini 3 ay geçirmiş pilotların deniz uçağı pilot yetkisini yenilemeleri için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir UEO’da veya bir SHİ’de SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş öğretmeni nezaretinde en az 1 (bir) saat çift kumanda eğitim tekrarını yapacak ve ardından ayrıca Madde 16 (a)’ya göre yetenek testine tabi olacaktır. Bu durumda SHGM uygun bulmuşsa, eğitim tekrarını veren Uçuş Öğretmeni, yeterlilik testini de
uygulayabilecektir.

(d) Lisans düzenlenmesi, uzatılması ya da yenilenmesi sırasında yetkinin geçerlilik süresi, gerektiğinde SHGM’nin inisiyatifinde lisansın bittiği takvim ayının son gününe kadar uzatılabilir, ancak söz konusu geçerlilik tarihi aynı kalır.

Uçuş öğretmenliği başvuruları için ise SHGM şu maddeleri yayınladı;

Deniz uçağı uçuş öğretmeni yetkisi almak için aday ilgili UEO veya SHİ’ye başvuracaktır ve bu kuruluşlar ilgili belgeleri ekleyerek SHGM’ye başvuruyu
göndereceklerdir. Başvuru uygunluğuna göre SHGM gerekli işlemleri yerine getirecektir. Uçuş Öğretmenliği Asgari Koşulları şunlardır:

(a) SHY-1 ve ICAO EK 1’e göre verilmiş ve başvuru sırasında geçerli olan asgari CPL(A) lisansı ve lisansına uygun geçerli sağlık sertifikası sahibi olmak,

(b) Kara sınıfından herhangi bir uçak ile geçerli bir uçuş öğretmeni yetkisine sahip olmak,

(c) Öğretmenlik yapacağı Sınıf veya Tipte geçerli bir deniz uçağı pilotu sınıf ve/veya tip yetkisine ve bu sınıf veya tipte en az 15 saat uçuş deneyimine sahip olmak,

(d) Toplam 1 500 uçuş saatine (bunun 500 saati deniz uçağı ile uçuş saati ) sahip olmak,

(e) SHGM tarafından yetkili kılınmış UEO’larda veya SHİ’lerde deniz uçağı uçuş öğretmeni yetkisi için SHGM tarafından onaylanmış en az 10 saat teorik bilgi ve en az 12 saat çift kumanda uçuş eğitimini (bunun en az 10 saati sağ veya ön koltukta olacaktır) başarı ile tamamlamış olmak ve bu eğitimlerin bitiş tarihinden sınav ve/veya test tarihine kadar 6 aylık süreyi aşmamış olmak,

(f) Teorik bilgi sınavında ve ortalama 1 (bir) saatlik uçuş yetenek testinde başarılı olmak.

Deniz uçağı pilotunun imtiyazlarının eğitimleri boyunca kaptan pilot olarak hareket edeceğini belirten SHGM, yetkili kılınan deniz uçağı ile deniz pilotuna yönelik lisans sahibi pilotlara uçuş eğitimi verebileceği ifade edildi.

SHGM tercihen deniz uçağında yetkili FI’ya FE yetkisi verir.

Pilot Validasyon İşlemleri, Uçuş Kayıtları, İstisnai Durumlar ve Yürürlükleri hakkında talimata maddeler ekleyen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Sahası içerisinde deniz uçağı ile ticari amaçlı (yolcu, reklam uçuşları vs.) uçuşlar yapacak ve belirli bir süre Türkiye’de çalışacak olan yabancı uyruklu pilotlar, 29.07.2009 tarihli B.11.1.1.SHG.0.14.02.00/11040 sayılı SHGM Genelgesine tabi olup, bu uçuş faaliyetleri sırasında AIP' de yayınlanan hususlara göre uçuş faaliyetlerini yürüteceklerdir. Bir aya kadar geçici olarak turistik veya sportif amaçlı uçuş yapacak olan yabancı uyruklu pilotlar ise uçuş faaliyetleri sırasında yanlarında Türk gözlemci pilot  bulunduracağını belirtti.

Deniz uçağı pilotu olarak uçulan bütün uçuşların ayrıntıları otorite tarafından onaylanan pilot uçuş kayıt defterine düzenli olarak her deniz uçağı uçuşu olarak kaydetmesi gerektiğini ifade eden SHGM, bu talimatta belirtilen hususlara Devlet görevleri, arama-kurtarma faaliyetleri, doğal afetler ve benzeri durumlarda otoritenin izni ve/veya bilgisi dahilinde istisnai uygulamalar yapılabileceğini ifade etti.

Günlük 08.00 saat (eğitim uçuşları 06.00 saat) olan uçuş süresi sınırlaması. rekor denemeleri ve yarışma uçuşlarında otoritenin iznine bağlı olarak aşılabilir.
DENİZ PİLOTU OLMAK İÇİN...

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (5)

Misafir ~ 6 yıl önce
BU DENİZ UÇAĞI TİCARİ UÇUŞ YAPMAKTA HERALDE TİCARİ PİLOT LİSANSI DİYE BİŞEY VAR HERALDE GEREKYOK ARTIK

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
ben kendimi alkolik zannederdim benden beteri varmis. alo hocam ne diyon kizilderilice mi konusuyorsun???? kenny

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Zavallı vodkayı fazla kaçırmış ne yazdığıda okunmuyor

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Daha tek motor uçak uçuramayıp havayolu pilotu olmak istemiş

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000