10 Kasım 2014, Pazartesi
Lale KAPLAN
Lale KAPLAN lalekaplan@airporthaber.com

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU

Haftalık yazılarımda belirli bir sırayı takip etmeye çalışıyorum. Geçen hafta hava hukukunun tarihçesine değindiğimde, bazı okur yorumlarında iş hukukuna da değinmem istendiğini gördüm, zaman içerisinde güncel hukuk bilgilerine de değineceğim bu köşede öncelikli olarak havacılık hukuku hakkında planladığım akışı tamamlamak arzusunda olduğumu ifade edeyim.

Türk Sivil Havacılığı, 14.10.1983 tarih ve 2920 sayılı “Türk Sivil Havacılık Kanunu” ile düzenleme altına alınmıştır. Bu kanun her ne kadar 80 yıllarda hazırlanmış ise de esası 1929 tarihinde düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1977 yılında onaylanan Varşova Konvansiyonu ve yine ülkemizin 1945 tarihinde kabul ettiği Şikago Konvansiyonundaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

Anayasamızın 90.maddesine göre;

 Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile sivil havacılığımızı hem kamu hem de özel hukuk alanında düzenleme altına alınmıştır.

Bu kanun ile tüm sivil havacılık faaliyetleri, hak ve hürriyetleri, kabotaj, sivil hava araçlarının alımı, kayıt, devir, ipotek hava aracı sicili, sicilden kaydının silinmesi, hava ulaştırma sözleşmeleri, hava araçlarının kiralanması, havacılık personelinin lisanslandırılması, kaptanın hak ve sorumlulukları , yolcuların ve taşıma sözleşmesinin taraflarının hak ve yükümlülükleri, tüm sivil havacılık operasyonları, havacılık iletmelerinin sorumlulukları, hava araçlarının kaza kırım hallerinde izlenecek usuller, havaalanları ve terminaller gibi hususlar düzenlenmiştir.

Bu kanunun uygulanması ile ilgili gerekli yönetmelikler Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılabilir. Nitekim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yönetmelik, direktif ve talimat gibi çeşitli yayınlar ile Türk Sivil Havacılığına ilişkin kurallar yayınlanmaktadır. (http://web.shgm.gov.tr/tr/mevzuat/2155-mevzuat)

1929 tarihli Varşova konvansiyonu ve onu tadil eden 1955 tarihli Lahey Protokolü birleşik metnini esas alarak oluşturulan bu 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunun  özellikle 1999 Montreal Konvansiyonun artık ülkemiz iç mevzuatına dahil olmasından sonra yeniden gözden geçirilmeye ve günümüzün gelişen havacılık ihtiyaçlarına yeter duruma gelmek zorundadır.

Biran önce oluşturacak yetkin kişilerle Türk Sivil Havacılık Kanunun günümüz dünya havacılık standartlarına cevap verebilecek şekilde gözden geçirilmesi dileği ile…

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU

Facebook Yorum

Yorumlar

iPhone Uygulaması ~ 4 yıl önce
Havaiş kanununu hallettik nasılsa. Sırada mevcut sivil havacılık kanununun iyileştirilmesi var. Bu sayfa daha çok yorum bekler.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
...... ~ 4 yıl önce
Evet maalesef eksiklerimiz var : Biraz daha fazla torpil,biraz daha fazla hayinlik,biraz daha fazla kendi milletmizi dislamak, biraz daha fazla sirketlerin basina askerler getirilirse vs vs. cok iyi olucak ,insallah bu eksikler kissa zamanda giderilir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
pilotluk ~ 4 yıl önce
Ne yazikki is kanununda pilotluk diye bir meslek dali yoktur. Buna ilaveten butun havacilik calisanlari borclar kanununa tabidir . Malumat

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Sorum var ~ 4 yıl önce
Shgm sadece sivil havacılık için düzenleme yapıyorsa devlet uçakları için düzenleme yapma yetkisi kimde ? Aynı hava sahasında uçan hava araçları farklı düzenlemelere tabi olursa bu farklı mevzuatların çakıştığı yerde hangisi uygulanır ? Shgm bakanlığın bağlı/ ilişkili kurumları arasında olduğu halde genel müdürü, genel müdür yardımcısı hatta daire başkanları BAKAN ADINA imza atma yetkisini neye dayanarak kullanıyor ? Kamuda kurumlar arası yazışmalarda çift imza zorunluluğu varken, bazı kurumlar tek imza ile yazışma yapıyorlar. Bu yazıların geçerliliği var mıdır ?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000