14 Kasım 2011, Pazartesi
Oya TORUM
Oya TORUM torumoya@hotmail.com

Dikkatten Kaçan Kazalar

İkisi benim başımdan geçen diğeri ise bir dergide okuduğum 3 vaka ile “dikkatten kaçan kazalar”a dikkat çekerek bazı önerilerimi sıralayacağım.
 
İlk vaka: Çok yakın bir arkadaşım, 80 yaşını aşan halasını, bu kez kendisi tatile götürmeye karar vermişti. Hala neşeli, seyahati seven, çok okuyan, üst düzey görevlerde bulunmuş bir hanımdı.  Sabah uçacaklardı. Akşama MSN’de buluşuruz deyip vedalaştık… Saat 15.00 gibi arkadaşım aradı. Telaş içindeydi. “Hastanedeyiz… “Gate”den geçerken kapı kapandı. Halama çarptı… Kalça kemiği kırık. Yarın ameliyata alıyorlar” dedi. Tatil kâbusa dönüşmüştü. Ne yapacağını şaşırmıştı… “Sorumlu kimdi? Kimi suçlamalıydı? Böyle bir olay ilk kez onun mu başına geliyordu? Olayın maddi ağırlığını kim karşılayacaktı?” gibi çok sayıda sorusu vardı. 
 
İkinci vaka: Geçen yılı hatırladım. Antalya’dan dönerken taşıyıcı bulamadığımız için valizimi birkaç kez üst üste konveyöre kendim kaldırıp indirmek zorunda kalmıştım. Sonrasında aylar süren bir bel ağrısı çekmiştim. 
 
Son vaka: Air Canada’nın, Toronto’dan Londra’ya gelen bir yolcusunun Heatrow Terminalinde uğradığı kaza ile ilgili. Uçaktan iniş için istenen tekerlekli sandalye ile yolcu alınıyor ve terminalin yürüyen yaya (konveyör) bandına doğru sürülürken düşürülüyor… Yolcunun yanında refakatçileri de olmasına rağmen açılan dava sonucunda, yolcu uçaktan indikten sonra kendi sorumluluğu olmamasına rağmen, Air Canada, mahkemenin öngördüğü tazminatı ödemiştir. (1)  
 
Defalarca gündeme getirdiğim ve yazdığım konulardan biri yolcu terminallerinde verilen hizmetlerdir. Hizmet organizasyonu yapanların “her şey ihtiyaçtan doğar” ilkesini hiç akıldan çıkarmamaları gerekir. Nüfusun yaş ortalamasının ve engelli sayısının artıyor olması, kara tarafında da pek çok önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. Konunun önemli boyutlarından biri de havayolu yolcu terminallerinde bagajın yolcu ile birlikte hareketi sırasında gerekli desteğin verilmesi ile ilgilidir. Gidişte; güvenlik bankosuna valizlerin konması ve alınması… Ardından check-in de bagaj konveyörüne teslim edilişi… Dönüşte; bagajların yine konveyör banttan alınması… Bagajları beklerken oturacak yer bulunamaması… Aslında basit çözümlerle bu sorunları halletmek hiç de güç değildir.
 
Bugün terminal işleticilerinin üzerinde çalıştıkları konuların başında olası kazaları önlemek için oluşturulacak prosedürler gelmektedir. Uçak yolculuğunun kara tarafındaki sirkülasyonunun yolcu sağlığı ile ilgili çeşitli potansiyel riskleri bulunmaktadır. İleri teknoloji ve tasarım metodolojileri kullanılarak planlanmış terminaller dahi beklenmedik risklere açıktır. Ticari havacılıktaki toplamda 1 milyarı aşan yolcu sayısı ve %6,5 civarındaki yolcu artış oranı dikkate alındığında, yolcuların terminallerde küçüklü büyüklü yaralanmalar ya da kazalarla karşılaşmaları sürpriz değildir. İngiltere’de tutulan istatistiklere göre her yıl yolcu terminallerinde meydana gelen ortalama 1600 kazanın 200’ünün ciddi sonuçları olmaktadır. Bunların başında burkulmalar, kırıklar ve adale zedelenmeleri gelmektedir.
 
Yolcu sağlığının korunması yerel otoritenin, terminal işleticilerinin ve çalışanların da sorumluluk alanına girmektedir. Özellikle otopark alanları, bekleme salonları, check-in bölgeleri, bagaj alma mahalleri, pasaport gibi toplu kullanıma açık alanlar doğrudan doğruya terminal işleticilerinin, restoranlar-dükkânlar da kiralayanların sorumluluğundadır. Eğer basit önlemler alınmazsa ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalınabilmektedir. 
 
Yolcular yanlarında akrabaları, arkadaşları olduğu halde düşebilmekte, çarpmalara maruz kalmakta, takılabilmekte, umulmadık tatsız olaylarla karşılaşabilmektedir. Üstelik de bu olaylar çok basit nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Esas olan, terminallerde nelerin yolcular ve çalışanlar için potansiyel risk teşkil ettiğini saptayabilmektir. (2) 
 
En çok kaza ve yaralanmaların düşme ve çarpmalar olduğu görülmektedir. Düşme ve çarpmalara kayma, takılma, görememe neden olmaktadır. Günümüzde en iyi işleyen prosedür terminal temizliği prosedürüdür. Tüm terminal işleticileri temizlik konusuna özen göstermektedir. Ancak unutulmaması gereken husus “temizlik” işinin aynı zamanda terminal kazalarının nedeni olduğudur. Terminal kazalarını önlemek için yapılmasını önerdiğimiz basit adımlar aşağıda verilmiştir:
 
Öncelikle yolcuların sağlığını ve emniyetini engelleyen faktörlerin, risk değerlendirilmesi bir “iş geliştirme faaliyeti” olarak ele alınmalıdır. (Bir başka deyişle bu konunun ciddiyeti kabul edilerek görevler arasına alınması) Söz konusu faaliyetlerin detaylandırılmasına riskli alanların tespiti ile başlanmalıdır. Riskli görülen alanlardan sorumlu olanlar; sırasıyla otoriteler, organizasyonel birimler, ekipler ve şahıslar belirlenmeli, görev tanımlarına yolcuları terminal kazalarından koruma konusu eklenmelidir.
 
Riskleri azaltma yolları üzerinde çalışılmalıdır. Potansiyel riskli alanların, yani, ıslak hacimler, merdivenler, asansörler, yürüyen merdivenler, rampalar, kaldırımlar, konveyör bantlar, bagaj arabalarının bulunduğu yerler çok iyi aydınlatılmalı, gölge oluşumu engellenmeli, uyarı işaretleri konulmalıdır.
 
Kaygan zemin kaplaması olan mahallerin tekrar gözden geçirilmesi kaygan zemin malzemesi kullanılmaması mümkünse kaygan zemin malzemelerinin değiştirilmesi iş ve bütçe planlarına alınmalıdır.
 
Her hangi bir olay durumunda yapılacaklar ayrıntıları ile bilinmelidir.
 
Kullanılacak temizlik malzemelerinin türü, markası, miktarı, suyla karışımı, kullanım şekli, bulunduğu yer gibi unsurlar yazılı olarak verilmelidir.
 
İlgili personel; temizlik malzemeleri, kirlenmelerin yayılmasının önlenmesi, temizlik sonrasında zeminlerin ıslak bırakılmaması, dökülen, akan, kırılan “şeylerin” hızla ortadan kaldırılması hususlarında eğitilmelidir. Temizlik/koruma/toplama gibi işlemler yapılırken söz konusu alanlar yolcuya kapatılmalı, uyarıcı işaretler konulmalıdır.
Temizlik zamanları ve bu zamanların dışında olagelen her türlü vakanın nasıl kaydedileceği ve bir sonraki vardiyaya nasıl aktarılacağı belirlenmelidir.
Rastgele kontroller yapılarak işin önemi tüm çalışanlara fark ettirilmelidir.
 
Uyarılarda uluslararası semboller kullanılmalı ve görünür şekilde yerleştirilmelidir.
 
Risk azaltma eylemlerinin nasıl denetleneceği açıklığa kavuşturulmalı ve riskli alanlar için öngörülen yeni risk prosedürleri oluşturulmalıdır.
 
(1) Passenger Terminal World Sept.2011 p.59-60  
(2) Potansiyel risklerin saptanması yalnızca terminaller için değil tüm toplu kullanıma açık, mekânlar ve araçlar için de geçerlidir.
Dikkatten Kaçan Kazalar

Facebook Yorum

Yorumlar

Misafir ~ 7 yıl önce
herhangi bir olayla karşılaşınca nereye başvurulacağı bilinmiyor. yolcularda personelde bilmiyor. hava yolları, hava meydanlarından yolcularla haberleşme açısından daha fazla imkana sahip. dergilerinde bu bilgileri verebilirler. düşmek şart değil, tansiyon çıkar, şeker iner-çıkar. eczane var mı?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
TERMİNALLER, HANGARLAR, DİĞER BİNALAR İÇİN ALINAN TEDBİRLER VAR MI? BÖYLE UYGULAMALARI OLAN ŞİRKETLER VAR MI?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000