15 Ocak 2018, Pazartesi
Çetin ÖZBEY
Çetin ÖZBEY cetinozbey@airporthaber.com
  • Ben emrettim oldu ben yaptım oldu ülkemizde hemen her yerde, kurumda son 15 yıldır en çok olan hala da olmaya devam eden şeyler. Nasılsa hesap soran yok, karışan yok, olsa bile ya sesini kesiyorlar ya da ayağını kaydırıyorlar, mevcut iktidarın adamıysanız ve dayınız vs varsa konunuzdaki kişi gibi istediğiniz kuruma girersiniz, çıkarsınız, bir zamanlar 23 nisan'da makama oturtulan küçük çocuğa 'artık başbakan sensin istediğini asarsın istediğini kesersin' denildiği yani makam sahibi olanın istediğini fütursuzca yapabileceğinin herkese aşılanmaya çalışıldığı, insanlık, vicdan, akıl, mantık adına herşeyin köhneleştiği, abuklaştığı ülkeden ve onun biatçı, çıkarcı, neme lazımcı toplumundan beklentimiz, umudumuz ne olabilir ki ?
  • Burada en önemli konu aslında bu zat'ın thy'ye geri dönebilmesini sağlayanlar,o zihniyet ve sistem. Bu zat madem çok iyi,bilgili vs biriydi niye thy'den zorla gönderildi, gittiği yerde neden barınamadı ve gene thy'ye nasıl geri geldi ve bu sefer daha alt bir makama niye razı oldu ?Bu imkanlar! neden herkese verilmiyor? Şarkı da olduğu gibi 'herkes şanslı doğmuyor' galiba. Yeni Türkiye işte böyle bir yer, thy'de şef iken işçiler aleyhine şahitlik yapan biri sendika gibi bir kuruma başkan olabiliyor, konudaki zat gibiler de istedikleri gibi thy'ye çıkıp,girebiliyor,makam,yer seçebiliyor bir yandan da binlerce insan haksız yere işten atılıyor, hakkı yeniyor,öalışanların hukuku çiğneniyor,tis uygulanmıyor vs. Ne desek,ne yazsak boş,inanın boş. Yazık,insanımız çok bozuldu,çürüdü,ahlaksızlaştı,yozlaştı ve tüm bunlar normal şeylermiş gibi topluma yansıtılıyor,onlar da bunları normalmiş gibi algılayıp onları örnek alıyorlar sonuçta da herşey daha da kötüye gidiyor maalesef. Hürmetlerimle.
  • Sözü edilen birer maaş ikramiye sadece kadrolu personel içinmi yoksa taşeron işçilerde alacakmı
  • Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Ben Emrettim. THY’nin Tepesi de Yaptı. Var mı İtirazı Olan? Savulun Bre Gafiller. Damat Ferit

Geçen haftaki yazıma bir yorum geldi Damat Ferit rumuzlu. Çok güldüm. Başlığa bizim harf sayısına göre uzun olduğu için taşıyamadım. Değiştirdim biraz. Yorumun esasıMedine fakiri ..........’u  ben tayin ettirdim. THY nin tepe memurları da emrimi yerine getirdiler. Var mı itirazı olan? Hadi dağılın. Damat Ferit.” şeklinde. Kendisini “ Boynumuz kıldan ince Devletlûm “ şeklinde cevapladım. Hakaretamiz tek kelime taşımayan yapılanı ve yazıda ifade edilmek istenen her şeyi başka bir görüş açısından bir tek cümle ile anlatan, nükteli bir sesleniş. Teşekkür ediyorum.

Bu arada bir yorum daha aldım o da “ thy'de çalısmıs bırısınızz.thy nın ozellestırılmıs oldugunu bılmezmısınız.devletle ılıskısı yok kı onu bunu dınlesın.uygun gormusler yapmıslar.bu bır yazı konusu olurmu.ayıp” ( Yorum cpyxx paste yapılmış İmla hataları düzeltilmemiştir)   Kendisini cevapladım. Cevabımın son cümlesi  “ Sizin gibi memurlar oldukça şirketinizin sırtı yere gelmez” şeklindeydi. Bu arkadaşımızı da bu anlayışı ile Türk Hava Yollarının şansı olarak yorumladığımı söylemek isterim. Allah eksikliğini göstermesin.

Biraz önce THY’ nın çalışanlara birer maaş prim vereceğini APH’ da okudum. THY Yönetimini kutluyor, çalışanların bu hak edişlerini sağlıkla harcamalarını diliyorum. Ama yazıya yine de devam edeceğiz. Test imtihanlarındaki gibi bir iyi bir kötüyü götürmüyor.

HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI KAMU SERMAYELİ İŞLETMELER RAPORU

2016 yılında da aynı konuya değinmiş olduğum üzere, Hazine Müsteşarlığı her sene.” Kamu sermayeli İşletmeler raporu yayınlar Bu raporda THY.2014 yılına kadar Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak gösteriliyordu. Başbakanlığa bağlı bir özel şirket?    2016 yılı raporu 2017’ de ( BKNZ https://www.hazine.gov.tr/kamu-sermayeli-kurulus-ve-isletmeler-raporlari ) yayınlandı. Bu raporda Türk Hava Yolları  “ Diğer Kamu İşletmeleri ve fonlar “ olarak anılan kuruluşlar kapsamında geçiyor.

KAMU İŞLETMELERİ NASIL TARİF EDİLİYOR?

Kamu işletmeleri, devletin mülkiyetinde bulunan ve devlet tarafından işletilen kurumlardır. Kamu işletmelerinde, işletmenin mülkiyeti, bakanlıklar ve belediyeler gibi devlet kuruluşlarına aittir. Tarif bu.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün Kamu işletmeleri ve Kurumsal Yönetim Dokümanında ise  Kamu İşlemeleri “Genel olarak: kamusal kaynakları kullanarak ticari alanda faaliyet gösteren devlet şirketleri veya kuruluşları, Sermaye Oranına göre: Devletin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketler Yönetim Kontrolüne göre: (AB, IMF, OECD) yönetim kontrolü merkezi veya yerel kamu idarelerinin elinde olan işletmeler”  şeklinde tarif edilmektedir. Bu tariflerin akıl karıştırdığını söylemeliyim. Bunun da tarifi bu şekilde. THY’ nin yarısından fazlası Devlete ait değil. Demek ki fark etmiyor. Ha öyle, ha böyle.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN SAVUNMASI TABLOYU AYDINLATIYOR..

Türk Hava Yollarının özelleştirildiği günleri takiben Türkiye Sivil Havacılık Sendikası tarafından “THY özelleştirilmesinin iptali” davası açılmıştı. Tabii ki muhatap ( ÖİB )  Özelleştirme İdaresi Başkanlığıydı. ÖİB mahkemeye konu ile ilgili yaptığı ( Danıştay 13. Dairesine 27.7.2006 tarih ve 2251 sayılı yazı ) savunmada; “ Yapılan bu halka arzlar sonucu THY’deki kamu payı % 50’nin altına düşmüş olmakla birlikte, yönetim hakkı kamunun elindedir. THY Ana Sözleşmesine göre, halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılar, Genel Kurulda gerekli çoğunlukla temsil edilip yönetime aday göstermek isteseler dahi, 7 kişiden (daha sonra 9’a yükseltildi)  oluşan THY Yönetim Kuruluna ancak 2 üye adayı belirleyebileceklerdir. Dolayısıyla halka açık hisseleri elinde bulunduran binlerce yatırımcı genel kurulda bir araya gelip, Yönetim Kuruluna aday gösterme iradesini ortaya koysalar bile ( ki bu imkânsıza yakındır) , halen kamu payı olan THY hisseleri özelleştirilinceye kadar THY Yönetim Kurulunda çoğunluk kamuda olacaktır. Özelleştirme İdaresinin yüksek mahkemeye sunduğu savunmada, “ THY halka arzları sonucunda yönetim hakkı devredilmemiştir” cümlesi net bir şekilde yer almakta olup, bu gün uygulamada aynı durum devam etmekte olduğu zannedilmektedir. Eğer bu uygulamada bir değişiklik oldu ise nasıl olsa birileri söyleyecektir. Bu güne kadar söyleyen olmadı. Sizlere de söylenmediyse THY’nin halen bir devlet şirketi gibi yönetildiği kesin. Hizmet ve mal alımı vb. konular haricinde.

THY KAMU İKTİŞSADİ KURULUŞUYDU, HÜKUMET İKTİSADİ KURULUŞUNA DÖNÜŞTÜ.

Yukarıdaki ifade, hisselerin satışını üstlenen ve kalan hisselerin de sahibi konumunda olan Özelleştirme İdaresine ait olması nedeni ile son derece önemli olup,  “THY hisseleri bütünü ile özelleştirilinceye kadar THY yönetim kurulunda çoğunluk kamuda bulunacaktır.” cümlesi de özelleştirmenin halen tamamlanmamış olduğunun açık bir itirafı olduğu açıktır. Neticeten THY bir KIT’ di. Bu durumda HIT’e  ( Hükümet İktisadi Teşekkülü ) dönüştüğünü söylemek hatalı bir ifade olmayacaktır. Takdir edersiniz ki herhangi bir statü değişikliğinden önce kurumun Ana Sözleşmesinde belirli değişikliklerin yapılması gerekirdi. Maalesef bu da yapılmadı. ( Yönetim ve işletme ile ilgili değişiklikler ve de büyük kurumsal yatırımcıların mülkiyet hakkı teorileri tersine THY Yönetim Kurulunda temsil edilmemeleri vb .)  İşte bunlar yapılmadığı için THY halen bir kamu kuruluşu gibi yönetiliyor. Hem de bizzat THY yönetiminin organizasyondan kaldırdığı iç denetim sistemi de dahil olmak üzere hiçbir denetim ve kontrole tabi olmadan. Evet; seneler böyle geçti. Bir KHK ile Sayışta ya THY ve benzeri kuruluşların bağımsız denetim raporlarının gönderilmesine ve adı geçen üst denetim kuruluşunun bu raporlar üzerinden değerlendirmelerini yapmasına ve ilgili merci’e sunması kararı verildi. Şu anda bu uygulanmaya başlandı mı, yoksa başlanmadı mı bilemiyorum. Bir bilenden bunu da öğrenebilirsem mutlu olurum.

EMİR YUKARIDAN

Gelelim geçen haftaki yazının devamına. Evet , bir çalışanın yurt dışı tayiniydi konu. Geçen hafta da ifade ettiğim üzere konumuz ataması yapılan şahıs değil. Konumuz sıklıkla tekrarlanan ve genelde çalışanlarca benimsenmeyen atama uygulamaları. Çoğunluk kabul etmez ama yöneticilik zor bir zanaat. Hele hele tepelerdeyseniz. Çetini boş verin, O kalsın, Metin daha iyidir, bize de daha yakındır ayırımını yapabilecek konumdaysanız. Evet Yöneticiliği  bir şekilde nispeten kolaylaştırılabilmek mümkün.. Oda yönetici yaptığı yanlış işin ayıbını üstlenmemek  için  “ Yapacak bir şey yok, emir yukarıdan ” cümlesini kullanıp kendisini kenara çekiyorsa. Bu kenara çekilme yöntemi mi?  Yoksa kendisini olduğundan da küçük gösterme yöntemimi bilemem. Bu yöntemi kullanan çok fazla yönetici var. İşten biri mi çıkartıldı? Yoksa uygun olmayan bir çalışan terfi mi ettirildi? Şimşekleri üzerine çekmemenin en kestirme yolu. Tabii, hiç kimsenin bu tepe yöneticiye bir şey soramayacağı bilinen bir gerçek. Kimsenin amca sen burada ne iş yaparsın veya bu koltuk uğruna kendini daha ne kadar küçük düşüreceksin veya bunu astlarınıza söylemek ağırınıza gitmiyor mu? Diyecek hali yok.

Siz Bakmayın Damat Ferit Paşaya. Kendisine pay çıkartıyor. Kanaatimce bu işin Ankara’nın tepeleri ile ilgisi yok. Mantık böyle söylüyor. Nasıl olsa herkes öyle düşünür. Ve de bu karışık atamayı düzenleyenler kurum içi insanların da böyle düşünmelerini istemişlerdir. Aslında bu tür bürokratik hataların tümünü Ankara’ya mal etmek iç bünyede oluşacak muhtemel menfi etki de dikkate alındığı takdirde bu düzenleme işin planlamasını yapanlar açısından tabii rahatlatıcı olacaktır. Tüm zorluğu “ Emir aldık, yapacak bir şey yoktu “ demek.  Ve çaresizliğinin bir ifadesi gibi, ben tek başına söz sahibi olsam yapar mıydım dercesine derin bir iç çekmek.

Eğer ilişki Ankara tepeleri ile olsa bu beyefendi sizce Suudi, Arabistan’da şeflikten devşirme bir müdürlük ile ikna edilebilirimiydi? Hiç olmaz ise mevcut Medine Müdürlüğüne tayin edip, o noktayı Suudi Arabistan Bölge Genel Müdürlüğüne çevirip, hem bu işi halleder hem de Suudi Arabistan’a verilen önemi vurgulamış olurlardı.  Bu gün İGA devletin tüm ağırlığını üstünde hisseden, uzun seneler devletle ilişkisi sürecek ve de devlet desteğine ihtiyaç duyması her zaman için olası bir firma. Bu yöneticiyi THY’ den ayrılmasını takiben şirketlerinin Ticaret gibi bir ünitesinin başına hemen getirdiler.  Kuruluş aşamasında bu noktanın önemini düşünebilirsiniz. Eğer bu yöneticinin durumu ile Ankara'dakiler ilgilenselerdi sizce IGA yönetimi bu Genel Müdür Yardımcısını işten uzaklaştırabilir miydi?  Bir adım öte şayet kendi isteği ile ayrıldıysa, onu vazgeçirmek için maddi manevi her şeyi yapardı. Bu işte bir terslik var.

Ankara başkent. O seviyeden uzaklaşalım. Aşağılara inelim. Hele İstanbul’a kadar gelelim bu konu için..  Şurada yanılmış olabilirim. iç bünyede oluşacak muhtemel menfi etki de dikkate alındığı takdirde bu düzenleme işin planlamasını yapanlar açısından rahatlatıcı olabilir sözümü düşünüyorum. Bu güne kadar bu husus, çalışanların herhangi bir işlemden ötürü ne düşüneceği konu ne olursa olsun hiç dikkate alındı mı? .Bu konuda kendi kendime gelin güvey olduğumu itiraf etmeliyim.

Benim görüşüm bu merkezde.  Ama herhalde Damat Ferit Paşa’ nın da bir bildiği vardır. Durduğu yerde kendini ortaya atıp  “ Savulun bre Gafiller “  diye bağırıp ortalığı inletmez ya?

Ben Emrettim. THY’nin Tepesi de Yaptı. Var mı İtirazı Olan? Savulun Bre Gafiller. Damat Ferit

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (39)

İnsan çiftliği ~ 6 ay önce
Ben emrettim oldu ben yaptım oldu ülkemizde hemen her yerde, kurumda son 15 yıldır en çok olan hala da olmaya devam eden şeyler. Nasılsa hesap soran yok, karışan yok, olsa bile ya sesini kesiyorlar ya da ayağını kaydırıyorlar, mevcut iktidarın adamıysanız ve dayınız vs varsa konunuzdaki kişi gibi istediğiniz kuruma girersiniz, çıkarsınız, bir zamanlar 23 nisan'da makama oturtulan küçük çocuğa 'artık başbakan sensin istediğini asarsın istediğini kesersin' denildiği yani makam sahibi olanın istediğini fütursuzca yapabileceğinin herkese aşılanmaya çalışıldığı, insanlık, vicdan, akıl, mantık adına herşeyin köhneleştiği, abuklaştığı ülkeden ve onun biatçı, çıkarcı, neme lazımcı toplumundan beklentimiz, umudumuz ne olabilir ki ?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP İNSAN Ç,, ~ 6 ay önce
EVET DURUM ÜMİTVAR DEĞİL, AMA NE OLURSA OLSUN UMUDU YİTİRMEMEK GEREKMEZ Mİ?
Sn Çetin bey ~ 6 ay önce
Burada en önemli konu aslında bu zat'ın thy'ye geri dönebilmesini sağlayanlar,o zihniyet ve sistem. Bu zat madem çok iyi,bilgili vs biriydi niye thy'den zorla gönderildi, gittiği yerde neden barınamadı ve gene thy'ye nasıl geri geldi ve bu sefer daha alt bir makama niye razı oldu ?Bu imkanlar! neden herkese verilmiyor? Şarkı da olduğu gibi 'herkes şanslı doğmuyor' galiba. Yeni Türkiye işte böyle bir yer, thy'de şef iken işçiler aleyhine şahitlik yapan biri sendika gibi bir kuruma başkan olabiliyor, konudaki zat gibiler de istedikleri gibi thy'ye çıkıp,girebiliyor,makam,yer seçebiliyor bir yandan da binlerce insan haksız yere işten atılıyor, hakkı yeniyor,öalışanların hukuku çiğneniyor,tis uygulanmıyor vs. Ne desek,ne yazsak boş,inanın boş. Yazık,insanımız çok bozuldu,çürüdü,ahlaksızlaştı,yozlaştı ve tüm bunlar normal şeylermiş gibi topluma yansıtılıyor,onlar da bunları normalmiş gibi algılayıp onları örnek alıyorlar sonuçta da herşey daha da kötüye gidiyor maalesef. Hürmetlerimle.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
CVP SN.ÇETİN B.. ~ 6 ay önce
TABİİ Kİ. KONUMUZ KİŞİ DEĞİL. SİSTE M VE SİSTEMİ YÖNETENLER. ALLAH İSLAH ETSİN.
Kargocu ~ 6 ay önce
Sözü edilen birer maaş ikramiye sadece kadrolu personel içinmi yoksa taşeron işçilerde alacakmı

Yanıtla

Kalan karakter 1000
sıla ~ 6 ay önce
taşerona su yok suuu
thy ~ 6 ay önce
Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000