13 Mayıs 2015, Çarşamba 14:08:43

HAVA İŞ'TEN THY HOSTESİNE ŞOK!

Türk Hava Yolları'nın geçen yıl verimsiz olduğu gerekçesiyle işten attığı eski kabin memuru D.D. THY çalışanlarının sendikasında işe girdi, ancak üyelerin haklarını savunması gereken sendika, aynı gerekçeyle D.D'yi işten attı.
  • Kendisiyle defalarca uçtum . Mükemmel bir hostesti. Birisi kendisiyle uğraşıyordur. Bir Vip tlf açar anında Kapıya çıkarsınız . yazıklar olsun sizlere ki Tanımadığınız insana bile iftira atıyorsunuz .bildiğim Hiçbir konuda raporu yok.(yolcu amir sağlık) Tanımadığınız bir insan hakkında yorumda bulunmayın Sizler her konunun bilir kişisi misiniz.o zaman burada atıp tutanlara Soralım bi bakalım şimdi söyleyin yazdıklarınızın ispatı nerede??? At tut kimse sanal alemde yazdıklarınız doğru mu bilmez doğru sanar.Yalan beyan Vermeyin bari.
  • Eger simdiki gencler. Bu compiter caginin cocuklari verimsiz deniyorsa. Biz eskiler kendimizi saray burnunda denize atalim .
  • Devlet. Genclere is bulmak mejburiyetindedir. 2 kere 2 dort eder gibi
  • İK.nun 18.maddesinin birinci bendinde "...işcinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren ,işcinin yeterliliğnden ve davranışlarından ....kaynaklanan geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. verimsizlik genelde işverenler tarafından kullanılan ana gerekcedir cünkü digerleri ispata daha acıktır örnegin arkadaşlarından borç para istemek; ücretine sık sık haciz konmasına sebep olmak vs vs .Ancak, burada işcinin verimsizliğini ispatlamak(M.20/2)durumunda olan işverenin işyerinde düzenli ve objektif ölçütlere dayalı performans değerlemesi sistemini oluşturmuş olması da gerekir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. buda sadece işten cıkarmak icin en kolay bahane görülen verimsizlik nedeniyle yapılan sözlesme fesihlerinde iş mahkemeleri genelde işçi lehine karar vermektedir işin özü verimsizlik en kolay yazılabilen gerekcedir işverensiniz ve cıkarmak istiyorsunuz ama kanun gerekcesi nedir diyor yaz verimsiz diye olsun bitsin

Türk Hava Yolları'nın geçen yıl verimsiz olduğu gerekçesiyle işten attığı eski kabin memuru D.D. THY çalışanlarının sendikasında işe girdi, ancak üyelerin haklarını savunması gereken sendika, aynı gerekçeyle D.D'yi işten attı.

Türk Hava Yolları'nda görev yapan kabin memuru D.D. 2008 yılında girdiği THY'den 2014 yılı Temmuz ayında verimsizliği sebebiyle işten atıldı. THY aleyhine açtığı davayı kazanan ve THY tarafından haksız yere işten çıkarıldığını ispat eden D.D. hem işe iade hakkı hem de tazminat kazandı.

Bu süre zarfında Hava İş Sendikası ile görüş alış verişinde bulunan D.D. sendikada teşkilat biriminde işe başladı. Yaklaşık 1 ay önce sendikanın kendisine yardım eli uzatmasından duyduğu mutlulukla görevine başlaya DD. önceki gün aldığı şok haberle yıkıldı.

THY çalışanlarının haklarını savunmakla görevli sendika, genç kadını aynı gerekçeyle, yani verimsiz olduğu için kapının önüne koydu.

Görevde olduğu süre boyunca çok sayıda THY çalışanının sendikaya kayıt olmasını sağlayan D.D, verimsizlik gerekçesinin tıpkı THY'de olduğu gibi bahane olduğunu kaydetti.

11 personelin görev yaptığı Hava İş Genel Merkezi'nde aynı gerekçeyle bir görevlinin daha işine son verildi. 

©AirportHaber

HAVA İŞ'TEN THY HOSTESİNE ŞOK!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (56)

Allahsızsınız ~ 3 yıl önce
Kendisiyle defalarca uçtum . Mükemmel bir hostesti. Birisi kendisiyle uğraşıyordur. Bir Vip tlf açar anında Kapıya çıkarsınız . yazıklar olsun sizlere ki Tanımadığınız insana bile iftira atıyorsunuz .bildiğim Hiçbir konuda raporu yok.(yolcu amir sağlık) Tanımadığınız bir insan hakkında yorumda bulunmayın Sizler her konunun bilir kişisi misiniz.o zaman burada atıp tutanlara Soralım bi bakalım şimdi söyleyin yazdıklarınızın ispatı nerede??? At tut kimse sanal alemde yazdıklarınız doğru mu bilmez doğru sanar.Yalan beyan Vermeyin bari.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 3 yıl önce
Eger simdiki gencler. Bu compiter caginin cocuklari verimsiz deniyorsa. Biz eskiler kendimizi saray burnunda denize atalim .

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 3 yıl önce
yaapbilirsin seni tutan yok
iPhone Uygulaması ~ 3 yıl önce
Devlet. Genclere is bulmak mejburiyetindedir. 2 kere 2 dort eder gibi

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Scar-H ~ 3 yıl önce
İK.nun 18.maddesinin birinci bendinde "...işcinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren ,işcinin yeterliliğnden ve davranışlarından ....kaynaklanan geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. verimsizlik genelde işverenler tarafından kullanılan ana gerekcedir cünkü digerleri ispata daha acıktır örnegin arkadaşlarından borç para istemek; ücretine sık sık haciz konmasına sebep olmak vs vs .Ancak, burada işcinin verimsizliğini ispatlamak(M.20/2)durumunda olan işverenin işyerinde düzenli ve objektif ölçütlere dayalı performans değerlemesi sistemini oluşturmuş olması da gerekir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. buda sadece işten cıkarmak icin en kolay bahane görülen verimsizlik nedeniyle yapılan sözlesme fesihlerinde iş mahkemeleri genelde işçi lehine karar vermektedir işin özü verimsizlik en kolay yazılabilen gerekcedir işverensiniz ve cıkarmak istiyorsunuz ama kanun gerekcesi nedir diyor yaz verimsiz diye olsun bitsin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
verimsizlik ~ 3 yıl önce
dedikleriniz doğru, ancak verimsizlik başlı başına bir fesih nedeni değildir. bu nedenle yapılan bir fesih neticesinde mahkemeye gidildiğinde sizin karşı teziniz ben verimsiz değilim olduğuna göre, ispat yükümlülüğü davalıya geçmektedir, yani hukuk böyle işliyor. kamuoyu tarafından bilinen davalara bir bakın, savcı iddianamesini hazırladı, mahkeme yargıladı ama suçsuzluklarını ispatlamak da o kadar insana düştü. buları hep birlikte yaşadık, gördük. bu davalar da öyle maalesef, ben verimsiz değilim demek size bir çok ispat yükümlülüğü de getiriyor ve uğraşıyorsunuz. biliyorum çünkü bir çok dava dosyasını inceleme fırsatım da oldu. ikinci olarak, feshin son çare olması ilkesidir.yani personeli daha faydalı olacağı hizmetlerde kullanmak, yeterlilik kurslarına almak, performans artırıcı düzenlemelerde bulunmak gibi. bu davalar genellikle yasada belirtilen hususlara uyulmadığı için kaybediliyor ve işçi kazanıyor. eskiden savunma bile almazlardı, şimdi en azından onu öğrendiler...
düzeltme ~ 3 yıl önce
"verimsizlik" başlığı altında yazmış olduğum ilave yorumda "ispat yükümlülüğü davalıya geçmektedir" ifadesindeki davalı, konuyu mahkemeye götüren çalışan olduğu için "davacı" olacaktır. bir yanlış anlamaya neden olmamak için düzeltir, okurlardan özür dilerim.
Scar-H ~ 3 yıl önce
4857 sayılı İş Yasası’nın 18’inci maddesinde çeşitli fesih nedenleri sıralanarak bunların içinde ‘’işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından, ya da işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan ‘’ sebeplerden dolayı işverene iş sözleşmesini feshetme hakkı getirilmişti.Konuya ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2009/49781 esas, 2011/5870 karar numarası ile yarattığı bir içtihata göre salt verimsizlik iş akdi feshinde tek başına bir neden olarak sayılmamaktadır.Yeterlilik ve verimlilik gibi kavramlar çok soyut kavramlar olduğu için hukukumuzda kanuni düzenlemeler bu kavramlar ile işten çıkarımları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Yetersizlik ise 4857 sayılı İş Kanunu’muzun yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri yargı içtihatları ve Yargıtay kararları ile giderilmektedir.
Scar-H ~ 3 yıl önce
Yargıtay’a göre bir işçinin yeterlilik(performans ve verimlilik) nedeniyle işten çıkarılması için aşağıdaki süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. 1) Performans değerlendirme kriterleri önceden belirlenmelidir.2) Önceden belirlenen performans kriterleri işçiye yazılı olarak tebliğ edilmelidir. 3)İşin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterlerin esas alınması gerekmektedir.4) Performans ve verimden kaynaklanan beklentinin gerçekçi ve makul bir beklenti olması gerekmektedir.5) İşçinin kişisel yetenek ve özellikleri itibariyle, fesih anında iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri tamamen veya kısmen ifa edemeyecek durumda olması ve bu nedenle işyeri düzeninin bozulması gerekmektedir.6) İşçinin performansının düşük olması nedeninin işçiden mi yoksa dış bir etkenden mi kaynaklandığı araştırılmalı ve işçinin performansına olumsuz önde etki yapan nedenlerin ortadan kaldırması için gereken yapılmış olmalıdır.
Scar-H ~ 3 yıl önce
7) İşçinin “verimsizliğini ve performans düşüklüğünü” gösteren ve bunun sürekli olduğunu ortaya koyan makul bir sürenin geçmiş olması gerekmektedir. 8) “Verimsizlik ve performans düşüklüğü” tespit edilen işçiye durum yazılı olarak bildirilmeli ve işçi yazılı olarak uyarılmalıdır. 9) İşçinin yapılan uyarıya karşı vereceği cevap savunma olarak değerlendirilmemelidir. 10) “Verimsizlik ve performans düşüklüğü” nedeniyle iş sözleşmesi feshedilecekse, fesihten önce mutlaka işçinin savunması alınmalıdır. Yukarıda saydığım en az 10 maddeli süreci doğru şekilde işletmeyen işverenler, işçilerin fesih sonrası açacakları işe iade davasını büyük olasılıkla kaybedecektir. Diğer yandan bu süreçler işletilmeden iş sözleşmesi feshedilen işçilerin açacakları işe iade davası sonucunda mahkemeler büyük olasılıkla işe iade kararı verecektir. Sertaç Sedat KÖKSAL

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000