01 Kasım 2011, Salı 15:50:16

BAŞBAKAN'A MEKTUP YAZDILAR...

DHMİ'de çalışanlara ödenen havacılık tazminatı harekete geçirdi...
  • Bilmeyenlere; Türk Ulaşım Sen, 1. bu işin başından beri takpçisidir, 2.Son günlerde takipçiliğide kabul görmemektedir ki üyeleri bile destek değil köstek olmaktadırlar. 3. Memur Sen tarafından vaat yağmurunua tutulan şube başkanları md.ler tarafından TUS'un altı oyulmaktadır. 4. Yürü Başkan arkanda haklı olduğunu bile sağlam insanlar var.
  • sanki başbakanının tazminatlardan haberi yok mu zannediyorsunuz bakanları tayyipten izinsiz nefes dahi alamazlar.adam tek başına iktidar, astığım astık kestiğim kestik bir zihniyete sahip.memuru ve işcisini sevmeyen bir zatın tazminat konusunda iyimser olacağını zannetmiyorum.15 aydır çıkan kanunu uygulayamayan siyasi irade kendini halktan üstün gören bir başbakan sendikaları takmaz...
  • Sendika ne işe yarar? Maaştan aylık belli bir miktar kesmekten başka ne yapıyorlar ki? Sonuna kadar haklı olunan bir konuda sesimizi duyuramayan sendikalar ne kadar başarılı sizce?
  • Takdir etmeyen arkadaşın hangi girişimi ve yardımı olmuş? Konunun çözümünde nerede yer almış? Birileri sokakları aşındırırken o nerede imiş?
Devlet Hava Meydanları'nda çalışanlara ödenen havacılık tazminatı oranlarının Eurocontrol'den elde edilecek gelirlerle yükseltilmesi için yapılan yasal değişikliğin ardından çıkarılamayan YPK kararı nedeni ile Genel Başkan Nazmi Güzel açıklamada bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mektubun yer aldığı açıklamada detaylı sunumlara ver verildi.

Açıklamada:

SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
            BAŞBAKAN
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi bulunduğu coğrafyanın bir zorunluluğu ve Ülke çıkarları doğrultusunda 1989 yılından itibaren Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) üyesi olmuştur.
 
EUROCONTROL’ün mali alanda ortak yol ücretleri sistemini benimsemiştir. Temel prensibi; hava seyrüseferine yönelik tesis ve hizmetlere ilişkin oluşan giderlerin hava sahasını kullanan tüm kullanıcılardan alınması ve üye ülkeye geri ödenmesidir.
 
Kısaca, üye ülke, hava seyrüseferine yönelik Personel giderleri (Havacılık Tazminat dahil) işletme giderleri, amortisman ve yatırım sermaye faizi gibi unsurlardan oluşan Milli Maliyetlerini tespit etmekte ve EUROCONTROL aracılığıyla geri almaktadır.
 
Bu çerçevede, tüm üye ülkeler sistemden azami derecede fayda sağlamayı hedeflemekte ve her geçen gün maliyetlerini artıracak yeni uygulamalara gitmektedirler. 
 
EUROCONTROL üyesi Ülkelerin 2011 yılı itibariyle onaylanan Toplam Maliyet Tabanları içerisindeki Personel maliyetleri oranına göre kıyaslama yapıldığında %39’luk oranlarla Türkiye'nin bu sistem içerisinden pay alan diğer ülkelerin çok altında yer aldığı görülecektir.1989 yılından beri DHMİ'nin üyesi olduğu EUROCONTROL aracılığıyla 2005 yılına kadar DHMİ çalışanlarının ücretleri ve Havacılık Tazminatı adı altında bir tek kuruş elde edilememiştir. 

Tâki Hükümetinizce çıkarılan 27 Nisan 2005 tarih ve 5335 Sayılı Kanunun 27. maddesi yürürlüğe girinceye kadar. Bu düzenleme ile belirlenen tazminat oranları:SAYIN BAŞBAKAN;
 
2005 yılında yapılan bu düzenleme ile DHMİ çalışanlarına ekonomik destek sağlayan başta Zat-ı âliniz olmak üzere tüm hükümet üyelerine Türk Ulaşım-Sen olarak teşekkür ediyoruz.
 
Hava sahaları, Ülke hava sahamızla kıyaslanamayacak kadar küçük olan diğer üye ülkeler bu sistemden daha fazla pay alırken, Türkiye bu imkândan mahrum bırakılarak yıllardan beri ciddi miktarda döviz kaybına uğratılmıştır.
 
Bu gerçeğin farkına varan başta Ulaştırma Bakanlığımız ve DHMİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili kuruluşların ve Hükümetinizin desteği sonrasında 01 Ağustos 2010 tarih ve 6009 sayılı Kanunun 56. maddesi ile yeni bir düzenleme yapılarak Havacılık Tazminatı oranlarının 3 kata kadar arttırılması sağlanmıştır. Uygulama esaslarını belirleme yetkisi ise, “YPK'’ya bırakmıştır. Bu yasa Ülkemize girecek döviz miktarını arttırırken personele ödenecek Havacılık Tazminatı Brüt hale getirilmiş içerisinden Gelir Vergisi kesilmeye başlanılmıştır. 
 
HAVACILIK TAZMİNAT ORANLARI 3 KATINA ÇIKARILIP VERGİYE TABİİ TUTULDUĞUNDA 3 GRUPTAKİ EN YÜKSEK TAZMİNAT ORANLARIYukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi son düzenleme ile Havacılık Tazminat oranları 3 katına kadar çıkartıldığı ilave olarak Gelir vergiside kesildiği takdirde ele geçen ve grupların en yüksek tazminat oranları belirtilmektedir. 
 
HAVACILIK TAZMİNAT ORANLARI 3 KATINA ÇIKARILMASI HALİNDE SAĞLANAN POZİTİF KATKILAR: 
 
1.Ülkemizin EUROCONTROL tarafından aracılık edilen gelirleri 70 milyon TL artacaktır.
2.Yeni düzenleme ile ilk defa yürürlüğe giren vergi uygulaması sonucunda 30 milyon TL milli hâsılamıza ilave olacaktır.
3.DHMİ Çalışanlarına yansıyan meblağdan KDV, dolaylı ve dolaysız vergi yoluyla yaklaşık 8 milyon TL hazinemize katkı olacaktır.
4.İlk uygulamada sistem içinde yer almayan çalışanların tazminatları için kullanılan yaklaşık 16 milyon TL tutarındaki destek, yeni düzenlemede 8 milyon TL azalarak %50 nisbetinde ülkemiz adına avantaj sağlayacaktır.
5.Kısacası, yeni uygulama hayata geçtiğinde 1 yılda ülkemize 70 milyon TL girdi ile birlikte Hazinemize 46 milyon TL girecektir.

 
SAYIN BAŞBAKAN,
SİZDEN NEDEN DESTEK İSTİYOR VE YARDIM TALEBİNDE BULUNUYORUZ? 
 
Çünkü Kanun değişikliğinden bu yana 1 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen uygulama için gerekli YPK Kararı çıkmamıştır.
Olası ekonomik krize karşı tedbirler geliştirilirken bazı ürünlere yapılan zam sonuçta halkımızın cebinden alınmaktadır. Hiçbir hükümet darda kalmadıkça zam yapmayı tercih etmez. Böyle bir zamanda EUROCONTROL aracılığıyla gelecek önemli döviz girdisinin geciktirilmesi anlaşılır gibi değildir. 
Sorunun çözümünde önemi bulunan KİT Genel Müdürlüğü'nün başındaki bürokratınıza ulaşmak maalesef mümkün değildir. 
Bu durumu anlatmak için randevu talep ettiğimiz Devlet Bakanı Sayın, Ali BABACAN ile görüşmek de bugüne kadar mümkün olamamıştır. 

Yapılan Kanun değişikliği yerli yerinde durmaktadır.
 
KİT Genel Müdürlüğü ilk düzenlemede belirlenen oranlara sadece kesilecek vergi nisbetinde artırıma gidilmesi yönünde görüş bildirmesi dışarıdan sağlanacak kaynağı istemiyoruz hissini yaratmaktadır.
 
Tazminat oranlarını 3 katına kadar artırmak kamudaki ücret dengelerini bozacağı endişesi taşınıyor. O vakit ayda 10.000 TL Döner Sermayeden pay alan bir doktor bu parayı halkımızdan elde edilen gelirden alırken, kaynağı “EUROCONTROL” aracılığıyla gelecek bir paradan DHMİ Çalışanlarının ortalama 1300._TL Havacılık Tazminatı almalarına neden karşı çıkılmaktadır? Yoksa bu Kurum çalışanlarının yaptığı iş, çok mu önemsiz bir iştir. Her gün binlerce uçağın inip kalktığı meydanlarda insanların sağlığı ve güvenli seyahatleri için 24 saat hizmet vermelerinin bir önemi yok mudur?
 
SAYIN BAŞBAKAN,
 
Bu yaklaşım esasında yabancı havayolu şirketlerine avantaj sağlamaktan başka hiç bir yararı olmayan yaklaşımdır. Sendikamız ve tüm DHMİ Çalışanları sorunun çözümü için Zat-ı âlinizin direktiflerini dört gözle beklemektedir.
 
Bu hususta EUROCONTROL merkezini ikna eden yetkililerimize teşekkürlerimizi sunarken, YPK'nın Ülke ve Çalışanlar lehine çıkmasını geciktiren bürokratlara DHMİ çalışanlarının sitemli olduğu ifade eder,
 
Tekraren Zat-ı Âlinizden Sendikamız ve DHMİ çalışanları konuya ilişkin ilgililere direktiflerinizi bekler;
 
Saygılar Sunarım. 
 
Nazmi GÜZEL
Genel Başkan


 
BAŞBAKAN'A MEKTUP YAZDILAR...

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (11)

Misafir ~ 7 yıl önce
Bilmeyenlere; Türk Ulaşım Sen, 1. bu işin başından beri takpçisidir, 2.Son günlerde takipçiliğide kabul görmemektedir ki üyeleri bile destek değil köstek olmaktadırlar. 3. Memur Sen tarafından vaat yağmurunua tutulan şube başkanları md.ler tarafından TUS'un altı oyulmaktadır. 4. Yürü Başkan arkanda haklı olduğunu bile sağlam insanlar var.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
sanki başbakanının tazminatlardan haberi yok mu zannediyorsunuz bakanları tayyipten izinsiz nefes dahi alamazlar.adam tek başına iktidar, astığım astık kestiğim kestik bir zihniyete sahip.memuru ve işcisini sevmeyen bir zatın tazminat konusunda iyimser olacağını zannetmiyorum.15 aydır çıkan kanunu uygulayamayan siyasi irade kendini halktan üstün gören bir başbakan sendikaları takmaz...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
Sendika ne işe yarar? Maaştan aylık belli bir miktar kesmekten başka ne yapıyorlar ki? Sonuna kadar haklı olunan bir konuda sesimizi duyuramayan sendikalar ne kadar başarılı sizce?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 7 yıl önce
Takdir etmeyen arkadaşın hangi girişimi ve yardımı olmuş? Konunun çözümünde nerede yer almış? Birileri sokakları aşındırırken o nerede imiş?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000